Mėnesio archyvas: kovo 2014

K.Donelaitis ir 26 kg 200 g sidabro

Milda KNIEŽAITĖ  lzinios.lt

http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/k-donelaitis-ir-26-kg-200-g-sidabro/174882

Li­te­ra­tū­ros ty­ri­nė­to­ja Da­lia Di­ly­tė pri­pa­žįs­ta, kad šiuo­lai­ki­niam skai­ty­to­jui ga­li bū­ti su­nkiau su­pras­ti Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio kū­ry­bą. Yra net kul­tū­ros žmo­nių, ku­rie ma­no, kad ag­ra­ri­nės kul­tū­ros li­te­ra­tū­ros aps­kri­tai ne­be­rei­kia. Ta­čiau ne­pa­žin­da­mi jos ir ne­pa­da­rę sa­vas­ti­mi, pra­ras­tu­me kul­tū­ri­nę at­min­tį. Ne­sup­ras­tu­me ir Eu­ro­pos kul­tū­ros šak­nų. Skaitykite toliau

Kaliningrade pristatyta knyga „Kristijono Donelaičio memorialas“

Mažoji Lietuva

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6804

   Vasario 27 d. Kaliningrado S. A. Sniegovo bibliotekoje visuomenei pristatytas Napalio ir Laimutės Kitkauskų knygos ,,Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje“ vertimas į rusų kalbą. Leidinys papildytas Kaliningrado rašytojų sąjungos pirmininko Boriso Bartfeldo straipsniu ,,Takas link Poeto“, archyvine medžiaga iš Kaliningrado archyvų bei fotonuotraukomis, iliustruojančiomis pasirengimo K. Donelaičio jubiliejui renginius. Skaitykite toliau

Lietuvos Homeras – Kristijonas Donelaitis

Rimvydas STANKEVIČIUS, „Respublikos“ žurnalistas

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/interviu/lietuvos_homeras__kristijonas_donelaitis

Šiemet minime 300-ąsias lietuvių literatūros tėvo Kristijono Donelaičio gimimo metines. Kiekvienas žinome, kad jo sukurta poema „Metai“ – garsiausias pasaulyje kada nors lietuvių kalba parašytas kūrinys, kiekvienas atmintinai galime padeklamuoti keletą pirmųjų poemos eilučių… Ar to pakanka, kad suprastume tikrąją K.Donelaičio vertę ir pajustume išties švenčiantys jo sukaktį, klausiame Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docento, humanitarinių mokslų daktaro Regimanto Tamošaičio. Skaitykite toliau

Jubiliejiniai kun. Kristijono Donelaičio metai Čikagoje

 Jubiliejinių Kristijono Donelaičio metų minėjimo renginiai nusidriekė kitapus Atlanto. Kovo mėnesį Tolminkiemio ev. liuteronų kunigo vardas skambiai aidėjo Čikagoje, lietuvių nuo seno gausiai gyvenamame mieste. Džiugu, kad skirtingų kartų išeiviją sutelkusių minėjimo renginių svarbiausia varomoji jėga buvo būtent liuteronai, neapsiribojantys savomis parapijomis. Kovo 1 d. Kristijono Donelaičio jubiliejus paminėtas Balzeko muziejuje surengtoje kasmetinėje mažlietuviškoje šiupinio šventėje, po savaitės Čiurlionio meno galerijoje atidaryta lietuvių menininkų paroda „Metų metai“, čia kitą dieną įvyko ir kun. K. Donelaičio asmenybės reikšmę nagrinėjusi konferencija. O pati minėjimo renginių kulminacija Čikagoje laukė Kovo 11-osios išvakarėse: sekmadienį, kovo 9 d., Lemonto gimnazijos koncertų salėje gausiai susirinkę tautiečiai išvydo teatralizuotą koncertą „Sveiks, svieteli margs“, kurį rengiant dalyvavo beveik šimtas vadovų ir atlikėjų. Apie jubiliejaus minėjimo renginius „Lietuvos evangelikų keliui“ rašo Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos kunigas dr. Valdas Aušra. Skaitykite toliau