Mėnesio archyvas: birželio 2014

Vaclovas Bagdonavičius. Kristijonas Donelaitis Vydūno akimis:

http://alkas.lt/2014/06/07/v-bagdonavicius-kristijonas-donelaitis-vyduno-akimis/

Vydūnas 1947 – 1948 m. išleido 5 nedidelės apimties knygeles (jeigu pridėsime vienos iš jų dar ir vokiškąjį variantą, bus 6). Visos jos išspausdintos  1947- 1948 metais. Paskutinę, pavadintą „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis“ išleido mažlietuvių, pasitraukusių į Vokietijos gilumą, 1947 m. įsteigta Mažosios Lietuvos Tarybos Spaudos Komisija, atspausdino Kaselyje-Matenberge veikusi leidykla ir spaustuvė AISTIA. Komisija šią Vydūno knygelę prieš metus jau buvo išleidusi vokiškai (Die Lebenswelt im Preussischen Litauen ums Jahr 1770 nach den Dichtungen des Pfarrers Christian Donelaitis mit ihrer voelkischen Bedeutung). Taigi paskutinė Vydūno knyga (lietuviškasis variantas) – tai studija apie XVIII amžiaus būrų dainiaus nemirtingąją poemą su keletu Vytauto Kazimiero Jonyno iliustracijų, sukurtų „Metų“ 1940-ųjų leidimui.

 

VYDŪNAS IR KRISTIJONAS DONELAITIS

http://vydunodraugija.lt/2014/06/vydunas-ir-kristijonas-donelaitis/

Vaclovas Bagdonavičius

Taip jau buvo lemta, kad didžiam XX amžiaus Prūsijos lietuviui Vydūnui teko dėti bene paskutinius taškus lietuvškojoje šio krašto raštijoje, kurią savo katekizmo prastais žodiais lietuvinkump ir žemačiump 1547 metais Martynas Mažvydas pradėjo ir kurįą į pasaulinio lygio aukštumas XVIII amžiuje savo Metais iškėlė Kristijonas Donelaitis. Skaitykite toliau

„Ateik, Viešpatie Jėzau!“ (Apr 22,20)

Pasaulio lietuvių centre Lemonte, netoli Čikagos, balandžio 25 d. buvo pristatyta Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos kunigo dr. Valdo Aušros knyga „Even So, Come Lord Jesus!“ („Ateik, Viešpatie Jėzau!“). Tai pustrečio šimto puslapių mokslinis darbas – disertacija „Ateik Viešpatie, Jėzau!: Rusų ortodoksų antropologinės kristologijos pažadas šių laikų teologijai“, už kurią 2010 m. gegužės 16 d. Čikagos liuteronų teologijos universitete (Lutheran School of Theology at Chicago) kun. Valdui Aušrai suteiktas filosofijos mokslų daktaro laipsnis. Knygą anglų kalba 2013 m. gruodžio 6 d. išleido Vokietijoje įsikūrusi akademinės literatūros leidykla Scholars’ Press. Skaitykite toliau