Mėnesio archyvas: birželio 2017

„Reformacija ir senoji Lietuvos raštija“ konferencija

Dėkojame jau atsiliepusiems ir primename, kad toliau laukiame pranešėjų ir temų kviesdami dalyvauti mokslinėje konferencijoje

Reformacija ir senoji Lietuvos raštija

2017 metų Jurgio Lebedžio skaitymų XVII konferencija skiriama Reformacijos 500 metų sukakčiai ir kartu – Jono Berento (1667–1737), Prūsų Lietuvos liuteronų kunigo, religinių leidinių vertėjo ir redaktoriaus gimimo 350 metų jubiliejui.

Konferencijos siekis – apžvelgti Reformacijos raišką Prūsijos ir Lietuvos raštijoje iki XIX amžiaus. Reformacija šiais šimtmečiais lemtingai prisidėjo prie raštijos ir literatūros lietuvių kalba atsiradimo bei kūrimo. Ji taip pat reiškėsi įvairiomis kalbomis kurtuose, įvairios paskirties raštuose: teologiniuose, visuomeniniuose, politiniuose, poleminiuose, panegiriniuose, poetiniuose ir kituose. Raštija – tiek spausdinta, tiek rankraštinė – geriausiai mums šiandien liudija Reformacijos veržlumą ir skverbtį. Raštija atskleidžia ir kitų konfesinių bendruomenių požiūrį į Reformaciją.

Tad kviečiame įvairių sričių tyrėjus išdėstyti naujas įžvalgas šiomis temomis:

 • Reformacija daugiakonfesinėje Lietuvos valstybėje
 • reformatų autoriai ir veikalai
 • poleminė raštija
 • konfesiniai santykiai raštijoje
 • Biblijos vertimai
 • reformatų giesmynai ir postilės
 • kultūrinė konfesijų konkurencija ir raštija
 • reformatai kitatikių akimis et vice versa
 • Reformacija ir Kontrreformacija
 • Reformacija – literatūros modernėjimo veiksnys
 • Prūsų Lietuvos kultūrinis fenomenas
 • vaizduojamieji ir kiti meniniai raštijos aspektai

XVII Jurgio Lebedžio skaitymai
įvyks 2017 m. lapkričio 17 d.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute

Paraiškų lauksime iki birželio 30 d.
Šiuo kvietimu prašome pasidalinti su kitais.

Konferencija JLS_XVII Reformacija ir Lietuvos raštija_3

Mintautas Čiurinskas
LLTI Senosios literatūros skyrius

Seime – paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą. 1945–1948“

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=173845

Birželio 7 d., trečiadienį, 13 val. Vitražo galerijoje (Seimo I rūmai) bus pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus parengta paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“. Skaitykite toliau