Mėnesio archyvas: gegužės 2019

Kvietimas

Gegužės 14 d., antradienį, 18 val. Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius) esate laukiami renginyje, skirtame Vlado Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms. Bus pasisakymų apie V. Jakubėną, žiūrėsime baleto „Vaivos juosta“ vaizdo įrašą. Apie V. Jakubėną ir mūsų draugijos veiklą pasisakys Vaclovas Juodpusis, Petras Kunca, Vytautas Gocentas, Juozas Skomskis. Baletą pristatys Marius Baranauskas ir muzikologė, baleto kritikė Audronė Žiūraitytė. Mus pasveikins Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mykolas Natalevičius. 

Bus arbatos ir kavos, kitos vaišės – suneštinės. 

Labai laukiame visų ateinant, drąsiai kvieskite ir draugus bei pažįstamus! Įėjimas laisvas.

Beje, gegužės 10 d. buvo transliuojama radijo laida „Ryto allegro“ apie Vladą Jakubėną. Ją galite išgirsti čia (nuo 54.50): https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067988/ryto-allegro-minime-garsaus-tarpukario-muzikos-modernisto-vlado-jakubeno-115-asias-metines. Penktadienį keletas mūsų svečiavosi Biržuose, vakaro metu galėsime pasidalinti įspūdžiais. 

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/veikla_atnaujino_kompozitoriaus_vjakubeno_draugija/

Draugijos X-asis suvažiavimas

LIETUVOS REFORMACIJOS ISTORIJOS IR KULTŪROS DRAUGIJA Juridinių asmenų registras, kodas 190763313  Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39 LT-01119, Vilnius Tel. (8 5) 2449529, (8 5) 2398610 ,mob. tel. 8 698 76500  El.p. reformacija@gmail.com  http://www.reformacija.lt/  A/S: LT857044060000908622  AB „SEB bankas“  

Gerbiami Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos nariai.

Draugijos valdybos 2019 m. sausio 29 d. posėdyje patvirtinta Reformacijos draugijos metinė veiklos programa, kurioje numatyta š.m. gegužės 4 d., šeštadienį, 11.00 val., Vilniaus Mokytojų namuose sušaukti Draugijos X-ą suvažiavimą.

Pagal Draugijos  įstatus, įregistruotus LR Teisingumo ministerijoje 1996 m. lapkričio 4 d., Reg. Nr. 480-V, suvažiavimą šaukia Draugijos valdyba ne rečiau kaip kartą per 3 metus.

Šių metų suvažiavimas – ataskaitinis rinkiminis. Pasibaigus RD valdybos, revizijos komisijos, valdybos pirmininko ir dviejų pavaduotojų kadencijai, prašome pagalvoti apie naujas kandidatūras į minėtas visuomenines pareigybes.

Žemiau pateikiama suvažiavimo darbotvarkė.

D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė

10.00 – Dalyvių registracija

11.00 –  Muzikinė įžanga.

              Draugijos Garbės pirmininko prof. habil. dr. S.Kregždės ir svečių sveikinimai.

 11.20 – Mandatų komisijos pranešimas ir darbotvarkės tvirtinimas

 11.25 – Draugijos pirmininko ataskaita

 11.40 – Draugijos revizijos komisijos ataskaita.

  11.45 – Paminklo statymo Komiteto-fondo narių pranešimai

  12.00 – Diskusijos.

  12.15 –  Pertrauka

  12.20 –  Naujos valdybos rinkimai. Naujos revizijos komisijos rinkimai.

  12.40 –  Padedamos gėlės prie paminklinio akmens rekonstruojamame Reformatų skvere/sode.

               Knygynėlyje bus galima įsigyti Draugijos ir jos narių išleistų knygų.

               Maloniai kviečiame                                                          RD valdyba

Kategorijos: Draugija, Kita, Renginiai | | Paskelbė: