In memoriam: Dr. Algimantas Kelertas

Dr. Algimantas Kelertas  (1930 06 06–2017 11 11)

2017 m. lapkričio 11 d. Niulenokse (New Lenox, Ilinojaus valstija) į amžinuosius namus Viešpaties buvo pasišauktas gydytojas dr. Algimantas Kelertas, ilgametis aktyvus Čikagos lietuvių ev. liuteronų „Tėviškės“ parapijos narys.   

Buvo gimęs 1930 m. birželio 6 d. Šilinėje (Jurbarko r.) mokytojo Jono ir Bertos Kelertų šeimoje, kurioje jau augo broliukas Julius. Sovietams okupavus Lietuvą, šeima 1941 m. „repatrijavo“ į Vokietiją, apsistojo Königsbergo miestelyje, Bavarijoje. Algimantas lankė gimnaziją Hassfurte. Su tėvais 1951 m. išvyko į JAV, pirma gyveno Binghamtone, paskui Bafale (Niujorko valstijoje), o po kelerių metų persikėlė į Čikagą, pastaruoju metu gyveno Lemonte. Bakalauro laipsnį gavo Central College Pella, Ajovoje. Korėjos karo metu tarnavo Amerikos kariuomenėje, po to studijavo mediciną Ciuriche, Šveicarijoje. Gavęs medicinos daktaro laipsnį, grįžo į Čikagą, internatūrą atliko Cook County ligoninėje. Oftalmologijos rezidentūrą ir specializaciją įgijo Hines veteranų ligoninėje, čia ir vėliau Loyola ligoninėje pasiliko dirbti iki pensijos, pasižymėjo kaip itin sąžiningas ir mėgstamas tarnautojas, gavo keletą bendradarbių ir Čikagos miesto premijų ir įvertinimų. Labai mėgo fotografuoti ir keliauti, suderino savo pomėgius ir talentus, operuodamas kataraktas trečiojo pasaulio kraštuose: Madagaskare, Haityje, Dominikos respublikoje, Kolumbijoje, Indijoje, Nigeryje ir kt. Po Atgimimo Lietuvoje mokė kolegas akių gydytojus naujausių technologijų Marijampolėje ir kitur Lietuvoje. Buvo didelis Lietuvos patriotas.

Algimantas buvo visų labai mėgstamas, bendraujantis žmogus, labai dosnus, visada visiems padėdavo. Užtekdavo tik užsiminti, ir jis tuo ištiesdavo pagalbos ranką. Visą gyvenimą buvo „Tėviškės“ parapijos narys, ilgametis rėmėjas, daug metų ėjo valdybos sekretoriaus pareigas. Talkininkavo, kur galėjo.

Labai gražiai prižiūrėjo savo tėvus ligose ir senatvėje, dažnai lankė brolį, kuris sirgo 16 metų, nuolat padėdavo artimiesiems. Pats nesukūręs šeimos, mylėjo ir rūpinosi savo dukterėčiomis ir jų šeimomis, o po tėvų mirties priglaudė tautiečius, kurie pasidarė kaip jo šeima, gyvenimo pabaigoje jie jį maloningai prižiūrėjo ir rūpestingai slaugė. Dr. Algimantas Kelertas buvo visų mylimas ir gerbiamas, Dievas siuntė jam atlygį už jo nuveiktus gerus darbus.

Velionis lapkričio 17 d. buvo pašarvotas „Tėviškės“ parapijoje (Šv. Jokūbo ev. liuteronų bažnyčioje Vestern Springse), o lapkričio 18 d. iš Petkaus laidojimo namų Lemonte palydėtas į Betanijos kapines Džastise (Justice, Ilinojaus valstija). Atsisveikinimo pamaldas laikė kun. Liudas Miliauskas.

Liūdesy pasilieka dukterėčios Rima Kelertaitė su vyru Andrew Zydel ir vaikais Aldenu ir Alina, Kristina Kelertaitė su vyru Tomu Bovingu ir vaikais Indra, Aidanu ir Aleku, brolienė prof. dr. Violeta Kelertienė, artimų draugų bei globėjų šeima Jurita ir Giedrius Tamošiūnai bei jų vaikai Gerda ir Simas, kiti artimieji.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.10-11

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.