Autoriaus Archyvai: Redaktorius

Mirė profesorius Arnoldas Piročkinas

Mieli Kolegos,

Į Amžinybę išėjo mūsų Draugijos ir kiekvieno atskirai nuoširdus draugas, bičiulis, patarėjas, mokytojas, iškilus mokslininkas, nepaprastai aukštos kultūros, tolerantiškas, vienas iš Reformacijos draugijos idėjos pagrindų kūrėjų profesorius Arnoldas Piročkinas.

Nuoširdi užuojauta velionio artimiesiems ir mums visiems kartu su Profesoriumi keliavusiems tiesiais, Reformacijos šviesą pažymėtais keliais.

Atsisveikinti su mūsų Draugijos  ilgamečiu bendražygiu prof. Arnoldu Piročkinu renkamės rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, 18 val. Ritualinių paslaugų rūmuose 9 salė, Olandų g.

Kam leidžia galimybės, ateikime su baltu gėlės žiedu…

Su giliu liūdesiu,

Donatas Balčiauskas

Laidotuvės įvyks Jurbarko evangelikų liuteronų kapinėse. Jurbarke atsisveikinimas su velioniu – penktadienį, rugsėjo 18 d., nuo 12.00 val. Jurbarko krašto muziejaus (Vydūno g. 21) Židinio salėje. Urna su velionio palaikais į kapines išnešama 14.00 val.

Žemaičių Naumiestyje pagerbiamas Frydricho Megnio atminimas

 Žemaičių Naumiestyje (Šilutės r.), šiemet minint evangelikų liuteronų kantoriaus, vėliau kunigo Frydricho Megnio (1873–1950) mirties 70-tąsias metines, prie evangelikų liuteronų parapijos klebonijos sienos bus pritvirtinta atminimo lentelė, kad čia dirbo šis iškilus žmogus, rūpinęsis vietos žmonių sielovada ir švietimu. 1911 m. būtent šiame pastate Frydrichas Megnis ėmė leisti evangelikų liuteronų savaitraštį „Svečias“.

 Frydricho Megnio atminimo lentelės atidengimo iškilmės vyks rugpjūčio 2 d. apie 13.00 val. – iš karto po Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų kapinių šventės, kurios pradžia 11.00 val.

 Apie kunigą Frydrichą Megnį daugiau sužinoti galite mūsų draugijos nario Algirdo Miko Žemaitaičio pranešime, kurį prieš devynerius metus, švenčiant savaitraščio „Svečias“ 100 metų jubiliejų, esame skelbę mūsų svetainėje: http://reformacija.lt/wordpress/pries-simta-metu-pasirode-savaitrastis-svecias/

Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapijos istorinė klebonija šalia bažnyčios Klaipėdos g.