Autoriaus Archyvai: Viktorija

LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimas DĖL karantino lietuvos respublikoS TERITORIJOJE PASKELBIMO

2020 kovo 14 d. Nr. 207

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją ir sveikatos apsaugos ministro teikimą, taip pat į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 14 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį.

2. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną.

3. Patvirtinti šį karantino režimą:

3.1. Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje:

3.1.1. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdomas komercinis ir (ar) tarptautinis krovinių vežimas, asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei  NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius.

3.1.2. Sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius sienos kirtimo punktus: Kalvarijos–Budzisko, Saločių–Grenstalės, Būtingės–Rucavos, Smėlynės–Medumės, Medininkų–Kamenyj Logo, Raigardo–Privalkos, Kybartų–Černyševskojės, Panemunės–Sovetsko, Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro uostus ir Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.

3.1.3. Iki 2020 m. kovo 19 d. 00:00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo.

3.1.4. Uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

3.1.5. Asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija.

3.1.6. Ribojamas keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse. Šią nuostatą rekomenduojama taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu.

3.1.7. Draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.

3.1.8. Prekių judėjimas neribojamas.

3.2. Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos:

3.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

3.2.2. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. 

3.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai.

3.2.4. Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus indvidualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu.

3.2.5. Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos  asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.

3.2.6. Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti gyventojams.

3.2.7. Draudžiama parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių pardavimą, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla. Šis draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos gyventojams.

3.2.8. Draudžiama teikti grožio paslaugas.

3.2.9. Draudžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla.

3.2.10. Draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais.

3.2.11. Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

3.3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo.

Stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

3.4. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo:

3.4.1. Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentų, rezidentų ir infrastruktūros pasitelkimas, nesvarbu, koks jų pavaldumas.

3.4.2. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:

3.4.2.1. Veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius.

3.4.2.2. Planinių operacijų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė.

3.4.2.3. Planinių hospitalizacijų dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas.

3.4.2.4. Pacientų lankymo draudimas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.

3.4.2.5. Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ribojimas, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą.

3.4.3. Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:

3.4.3.1. Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.

3.4.3.2. Planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinąjai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė.

3.4.3.3. Paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose.

3.4.3.4. Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo atidėjimas.

3.4.3.5. Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo atidėjimas.

3.4.3.6. Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą.

3.4.4. Odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.

3.4.5. Vaistinių veiklos perorganizavimas, siekiant išvengti tiesioginio asmenų kontakto.

3.4.6. Visuomenės sveikata:

3.4.6.1. Visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonių atidėjimas.

3.4.6.2. Visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinių patikrinimų atidėjimas.

3.4.6.3. Kitų nebūtinų visuomenės sveikatos priemonių atidėjimas.

3.5. Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo:

3.5.1. Draudžiamas lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.

3.5.2. Kitose socialinių paslaugų įstaigose kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.

3.5.3. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose.

4. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui, gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones.

5. Rekomenduoti visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų.

6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val.

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Aurelijus Veryga

Dailės darbų paroda „K.Donelaičio paletė“

Šakių kultūros centro galerijoje kovo 19 d. 16.00 val. atidaroma Tolminkiemyje vykusio dailės plenero „K. Donelaičio paletė“ darbų paroda. Šešiolika dailininkų iš Lietuvos ir Rusijos Federacijos pernai rugsėjį visą savaitę dirbo Tolminkiemyje ir įamžino šią vietą, kun. Kristijoną Donelaitį ir Mažąją Lietuvą. Paroda veiks iki balandžio 16 dienos, vėliau ji bus eksponuojama Marijampolės kultūros centre. Daugiau informacijos www.donelaitis.info/index.php?p=si&more=1&sid=473&tid=473

Kultūros istorijos vakaras „Lietuvių raštijos pradžia ir kultūrinės atminties kūrimas“, skirtas kultūros istorikės doc. habil. dr. Ingės Lukšaitės 80-mečiui paminėti vaizdo įrašas

Vasario 27 d. Valdovų rūmuose įvyko Kultūros istorijos vakaras „Lietuvių raštijos pradžia ir kultūrinės atminties kūrimas“, skirtas kultūros istorikės doc. habil. dr. Ingės Lukšaitės 80-mečiui paminėti. Dalyvavo kultūros istorikė doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė, literatūrologė habil. dr. prof. Eugenija Ulčinaitė, kultūros istorikas doc. dr. Darius Kuolys, filosofas dr. Vytautas Rubavičius. Renginį vedė istorikė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.

Kultūros vakare svarstyta, ar gyvavo kultūrinė atmintis senosios Lietuvos lotyniškoje raštijoje ir kokie kultūrinės atminties akcentai buvo teikiami visuomenei? Ar yra mūsų kultūrinėje atmintyje lietuviškosios raštijos pradžia ir kaip ta pradžia suvokiama? Ar norime, kad lietuvių kalbos kelio nuo sakytinės kalbos iki valstybinės suvokimas būtų mūsų savasties dalimi? Kokia kultūrinės atminties reikšmė šių dienų žmogaus savivokai ir tapatybei?

Renginyje skambėjo lietuvių liaudies dainos ir senosios giesmės.
Giedojo jungtinis evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų choras. Vadovės Asta Saldukienė ir Gražina Petrauskaitė.

Vaizdo įrašai: http://pogon.lt/wiadomosci/2629-na-80-lecie-ing-lukait.html

www.youtube.com/watch?v=aC4rxJltfuY

www.youtube.com/watch?v=S4HWFMtA8do

www.youtube.com/watch?v=NwnjjYDguUs

www.youtube.com/watch?v=h1gBDNGJz7U

www.youtube.com/watch?v=J6uRxMaBDl4

Jungtinis Vilniaus liuteronų ir reformatų choras giedojo Valdovų rūmuose dr. Ingės Lukšaitės 80-mečiui:

www.choras.lt/index.php/jungtinis-vilnius-liuteronu-ir-reformatu-choras-giedojo-valdovu-rumuose-dr-inges-luksaites-80-meciui/