Išsaugojęs tautinę pagarbą

http://www.birzietis.lt/?data=2019-06-11&rub=1065924817&id=1559286313

Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do Sta­sio Vai­niū­no na­mai be­si­bai­gian­tį 21-ąjį se­zo­ną klau­sy­to­jus džiu­gi­no pra­smin­gais mu­zi­ki­niais, poe­ti­nio žo­džio, dai­lės ren­gi­niais. Ypa­tin­gą dė­me­sį ski­rian­tys jau­na­jai mu­zi­kų kar­tai, Na­mai bu­vo at­vi­ri ne tik Vil­niaus mu­zi­ki­niam at­ža­ly­nui. Čia kon­cer­ta­vo ir sa­vo mu­zi­ki­nes ga­lias de­monst­ra­vo Vil­niaus ra­jo­no Pa­gi­rių me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos Ju­di­tos Ušins­kai­tės pa­ro­dę pra­smin­gą kon­cer­tą Teat­ro…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.