2017 11 16

Informuojame, kad paminklo LIETUVOS REFORMACIJOS IR LIETUVIŠKOS RAŠTIJOS PRADININKŲ atminimo įamžinimui Vilniuje, Reformatų parke, skulptūrinių – architektūrinių idėjų konkursas sėkmingai artėja prie finišo.

Primenu, šį sekmadienį, lapkričio 19 d., 8.45 val. per Lietuvos televizijos KULTŪROS programą, laidoje KELIAS, matysime reportažą iš Reformacijos 500 metų Jubiliejinės konferencijos LDK Valdovų rūmuose ir  fragmentus iš Reformacijos draugijos veiklos.

Donatas Balčiauskas
RIKD pirmininkas

Seime – konkurso, skirto Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti, laureatų darbų paroda

2017 m. lapkričio 13 d. pranešimas žiniasklaidai

Lapkričio 15 d., trečiadienį, 13 val. Europos informacijos biure (Seimo III rūmai) vyks Kretingos meno mokyklos organizuoto respublikinio meno mokyklų mokinių dailės darbų konkurso, skirto Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti, laureatų darbų parodos pristatymas. Skaityti toliau

REFORMACIJA IR SENOJI LIETUVOS RAŠTIJA (XVII Jurgio Lebedžio skaitymai)

Reformacija ir raštija_JLS_XVII_programa

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Senosios literatūros skyrius

Mokslinė konferencija

REFORMACIJA IR SENOJI LIETUVOS RAŠTIJA
(XVII Jurgio Lebedžio skaitymai)

skiriama

Reformacijos 500 metų sukakčiai
ir
Jono Berento (1667–1737), Prūsų Lietuvos liuteronų kunigo, religinių leidinių vertėjo bei redaktoriaus, gimimo 350 metų jubiliejui

2017 m. lapkričio 17 d.

PROGRAMA

Konferencija vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Antakalnio g. 6, Vilnius

9.00–9.15              Dalyvių registracija

9.15–9.30              Sveikinimo žodžiai

9.30–9.55              Darius Petkūnas (KU) Liturgija kaip veiksnys baltų tautinei tapatybei išsaugoti Prūsijos kunigaikštystėje

9.55–10.20            Liucija Citavičiūtė (LLTI) Kultūriniai Reformacijos aspektai Prūsijoje XVI amžiuje

10.20–10.45          Ona Aleknavičienė (LKI) Kultūrinė konfesijų konkurencija ir bendradarbiavimas Prūsijos Lietuvoje XVIII a. I pusėje: postūmiai lietuvių raštijai

10.45–11.10          Jurgis Pakerys (VU) Mažvydas ir Augustinas: imk(it) ir skaityk(it)

                              Diskusija

11.30–11.50          Kavos pertrauka

11.50–12.15          Sigitas Narbutas (LMAVB) Nežinoma Pauliaus Oderborno poema apie Lietuvą

12.15–12.40          Darius Antanavičius (LII) Pirmasis kaunietis – spausdintos knygos autorius

12.40–13.05          Živilė Nedzinskaitė (LLTI) Haeresi bellum indictum est: protestantų ir jėzuitų santykiai Kražiuose

13.05–13.30          Ona Daukšienė (LLTI) Sola fides sufficit: paslėpta polemika su protestantais Mikalojaus Kristupo Chaleckio Dvinaryje (Binarium Chalecianum, 1642)

                              Diskusija

14.00–15.00          Pietų pertrauka

15.00–15.25          Birutė Triškaitė (LKI) Rasta dingusi Stanislovo Rapolionio recenzija apie Jano Laskio Epitome doctrinae ecclesiarum Phrisiae Orientalis

15.25–15.50          Gina Kavaliūnaitė (VU) 1701 m. Naujasis Testamentas: apie vertėjus ir šaltinius

15.50–16.15          Birutė Kabašinskaitė (VU) 1781 metų kalvinistų Kancionolas ir Mykolo Cerausko autorystės klausimas

16.15–16.40          Inga Strungytė-Liugienė (LKI) Lietuviška Biblija (1816) Herrnhute: jos atsiradimo istorija

Baigiamosios diskusijos

 

Tarptautinė mokslinė konferencija Klaipėdoje

Maloniai kviečiame į Klaipėdos universiteto, Parmos universiteto, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bei Simono Dacho namų organizuojamą tarptautinę mokslinę konferenciją „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirtą 500-osioms Reformacijos metinėms paminėti. Renginys vyks 2017 metų lapkričio 16–17 dienomis Klaipėdoje (Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete S. Nėries g. 5)

REFORMACIJA VAKAR IR ŠIANDIEN

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-11-08-reformacija-vakar-ir-siandien/165812

VYSK. HANSAS DUMPYS

Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu šie metai paskelbti Reformacijos metais, siekiant paminėti 500 metų protestantų Reformacijos pradžios sukaktį. Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kada augustiniečių vienuolis Martynas Liuteris savo 95 tezes prikalė prie Wittenbergo bažnyčios durų debatams ir kartu pasiuntė kopiją Mainzo arkivyskupui. „Bernardinai.lt“ skaitytojų dėmesiui Hanso Dumpio, vyskupo emerito lietuviams evangelikams išeivijoje, mintys, publikuotos pasaulio lietuvių laikraštyje „Draugas“ (spalio 28 d. numeryje). Skaityti toliau