REFORMACIJA IR SENOJI LIETUVOS RAŠTIJA (XVII Jurgio Lebedžio skaitymai)

Reformacija ir raštija_JLS_XVII_programa

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Senosios literatūros skyrius

Mokslinė konferencija

REFORMACIJA IR SENOJI LIETUVOS RAŠTIJA
(XVII Jurgio Lebedžio skaitymai)

skiriama

Reformacijos 500 metų sukakčiai
ir
Jono Berento (1667–1737), Prūsų Lietuvos liuteronų kunigo, religinių leidinių vertėjo bei redaktoriaus, gimimo 350 metų jubiliejui

2017 m. lapkričio 17 d.

PROGRAMA

Konferencija vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Antakalnio g. 6, Vilnius

9.00–9.15              Dalyvių registracija

9.15–9.30              Sveikinimo žodžiai

9.30–9.55              Darius Petkūnas (KU) Liturgija kaip veiksnys baltų tautinei tapatybei išsaugoti Prūsijos kunigaikštystėje

9.55–10.20            Liucija Citavičiūtė (LLTI) Kultūriniai Reformacijos aspektai Prūsijoje XVI amžiuje

10.20–10.45          Ona Aleknavičienė (LKI) Kultūrinė konfesijų konkurencija ir bendradarbiavimas Prūsijos Lietuvoje XVIII a. I pusėje: postūmiai lietuvių raštijai

10.45–11.10          Jurgis Pakerys (VU) Mažvydas ir Augustinas: imk(it) ir skaityk(it)

                              Diskusija

11.30–11.50          Kavos pertrauka

11.50–12.15          Sigitas Narbutas (LMAVB) Nežinoma Pauliaus Oderborno poema apie Lietuvą

12.15–12.40          Darius Antanavičius (LII) Pirmasis kaunietis – spausdintos knygos autorius

12.40–13.05          Živilė Nedzinskaitė (LLTI) Haeresi bellum indictum est: protestantų ir jėzuitų santykiai Kražiuose

13.05–13.30          Ona Daukšienė (LLTI) Sola fides sufficit: paslėpta polemika su protestantais Mikalojaus Kristupo Chaleckio Dvinaryje (Binarium Chalecianum, 1642)

                              Diskusija

14.00–15.00          Pietų pertrauka

15.00–15.25          Birutė Triškaitė (LKI) Rasta dingusi Stanislovo Rapolionio recenzija apie Jano Laskio Epitome doctrinae ecclesiarum Phrisiae Orientalis

15.25–15.50          Gina Kavaliūnaitė (VU) 1701 m. Naujasis Testamentas: apie vertėjus ir šaltinius

15.50–16.15          Birutė Kabašinskaitė (VU) 1781 metų kalvinistų Kancionolas ir Mykolo Cerausko autorystės klausimas

16.15–16.40          Inga Strungytė-Liugienė (LKI) Lietuviška Biblija (1816) Herrnhute: jos atsiradimo istorija

Baigiamosios diskusijos

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *