Žymos archyvas: kun. Jonas Okas

Tauragiškis evangelikų liuteronų kunigas Jonas Okas

1918 m. kovo 6 d. Ridikiškėje (Tauragės aps.) gimė Jonas Okas, evangelikų liuteronų kunigas. Baigęs Ridikiškės pradžios mokyklą, mokėsi siuvėjo amato. Našlės mamos namuose dažnai vykdavo surinkimai, kuriuose jis nuo vaikystės klausėsi Dievo žodžio sakytojų pamokslų. Pokario metais Jonas Okas buvo paskirtas dirbti Šakviečio kolūkyje, jam pavestos lauko brigadininko pareigos. Tačiau visą tą laiką jo neapleido dvasinės tarnystės pašaukimas. Skaityti toliau