Vytauto Gedgaudo premija – Aurelijai Arlauskienei

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – gegužės 7-ąją tradiciškai paskelbti prestižinių žurnalistikos premijų laureatai. 2021-ųjų Vytauto Gedgaudo premija paskirta Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narei, reformatų žiniasklaidos bendradarbei Aurelijai Arlauskienei.

 Garbingą Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos (NŽKA) Vytauto Gedgaudo premiją Aurelija pelnė, nurungdama ne mažiau žymius žurnalistus, už dokumentinės prozos knygą Operos legenda Irena Milkevičiūtė, kurią 2020 metais išleido Rašytojų sąjungos leidykla.    

 Įprastai premijos įteikiamos Spaudos atgavimo šventės metu gegužės 7-ąją. Šiemet dėl karantino premijų įteikimo ceremonija nukelta į  birželio mėn.
 Žurnalisto Vytauto Gedgaudo (1912–1999) premija yra LŽS ir NŽKA kasmetinis apdovanojimas, skiriamas už praėjusių metų turiniu ir forma išskirtinius spaudos tyrinėjimus, radijo, televizijos, interneto ir foto žurnalistikos darbus. Ši premija yra įsteigta ir skiriama nuo 1997 metų. Ją finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 A.Arlauskienė yra Lietuvos žurnalistų sąjungos tarybos narė, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narė, Lietuvos gidų gildijos narė, Merkio aukštupio krašto bendruomenės pirmininkė. 1997 metais Žurnalistų sąjunga Aureliją paskelbė Metų žurnaliste.  Nuo 2006 metų Aurelija pasitraukė iš aktyvios žurnalistikos, atsidėjo kūrybai bei visuomeninei veiklai. Po metų – 2007-aisiais – jai suteiktas Meno kūrėjos statusas.

 Aurelijos kūrybinis bagažas nemenkas; sumanytos, parašytos ir išleistos 6 žurnalistinio tyriamojo pobūdžio knygos.  Pirmoji Tomas Šernas: vakar buvo rytoj, 2006 m. apie Medininkų didvyrį, vienintelį likusį gyvą muitininką Tomą Šerną, kuris vėliau pasirinko dvasininko kelią, tapo reformatų kunigu. Po to sekė kitos, skirtingų žanrų, bet didelę išliekamąją vertę turinčios knygos: Asmens kodas – Lietuvos muitinė2009 m., Povilas Ksaveras Bžostovskis – Paulavos respublika (kartu su R.Šmigelskyte-Stukiene ir L.Jurgelevič), 2014 m., Alantos akiračiai, 2014 m., Jašiūnų dvaras – kultūros židinys, (sudarytoja, bendraautorė kartu su dr. R.Griškaite, I.Katiliene, B.Rėbždaite, dr. L.Januškevičiumi, K.Karpičiumi), 2016 m., ir 2020 m. išleista knyga apie solistę Ireną Milkevičiūtę, jos kūrybinį kelią, už kurią ir buvo apdovanota solidžia premija.

 A.Arlauskienės kūryba anksčiau pelnė aukščiausią NŽKA ir LŽS Vinco Kudirkos premiją už knygą apie Tomą Šerną (2007 m.), taip pat Jono Vileišio premiją už Savivaldybių žiniose publikuotus straipsnius (2010 m.), Stanislovo Rapolionio premiją už Pietryčių Lietuvos kultūros ir švietimo sklaidą (2016 m.). Pasak pačios Aurelijos, brangiausias jai yra Sausio 13-osios atminimo medalis (2003 m.).

 Žurnalistė ir knygų autorė yra ne tik aktyvi Vilniaus evangelikų reformatų parapijos narė, kuriai rūpi bendruomenės ateitis. Ji puikiai įsijungė į reformatų žiniasklaidą, rašo įdomius istorinius, biografinius tyriamuosius straipsnius apie praeityje įžymias reformatų asmenybes, dvasininkus, kuratorius. Aurelija, turėdama didžiulę žurnalistinę patirtį, noriai dalinasi ja su kitais reformatų spaudos bendradarbiais.

 2017 metais Reformacijos 500 metų jubiliejui su kitais autoriais išleido straipsnių rinkinį Disputai : idėjos, vizijos. Net keletą metų leido apžvalginius Reformatų metus. Nuo 2009 metų iki 2013 metų išleisti 5 nemažos apimties leidiniai. 

Sveikindami šių metų Vytauto Gedgaudo premijos laureatę, iš visos širdies linkime energijos, lengvos plunksnos, įdomių temų!

Reformatų Žinia leidėjai

PAMINKLO STATYBA TĘSIAMA

Paminklo akmenį formuojanti įmonė „Žybartuva“, 2020 m. lapkričio 26 d. ant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamų ir rangovinės organizacijos „Eikos statyba“ įrengtų gelžbetoninių pamatų pradėjo paminklo „Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams“ pakopų montavimo darbus. Deja, dėl prasidėjusių žiemos šalčių darbai buvo sustabdyti.

Pavasario saulei ištirpinus žiemos įšalą sukausčiusį paminklo betoninį pagrindą, į objektą grįžo ir rangovai. Nuo š. m. kovo 30 d. įmonė „Žybartuva“ toliau tęsė sutartyje numatytus paminklo stilobato visų trijų pakopų ratų baigiamuosius gamybos ir montavimo darbus, kurie bus baigti iki gegužės 15 d. Taip pat šiai datai turi būti sumontuotas juodo poliruoto granito centro versmės diskas (D-220 cm).

Tačiau, su šio Reformatų sodo/skvero puošmena ir reikšmingu Lietuvai kultūros akcentu, skulptorės prof. D. Matulaitės ir architekto pof. J. Balkevičiaus sukurtu paminklu, vilniečiai ir miesto svečiai dar negalės pilnai susipažinti.  Į netolimą ateitį nukeliama:  stilobato aikštelės grindinys iš balto ir juodo gludinto granito plokščių su geometriniu mozaikiniu piešiniu, įrengimas ir 10-ies tamsaus šlifuoto granito, raižiniais individualizuotų pilonų/kolonų, dedikuotų konkrečioms istorinėms asmenybėms, pastatymas. Šiai dienai jau išpjautos keturios kolonos (40x40x400 cm).

Vertinant pastarojo laikotarpio sudėtingą pandeminę situaciją ir atsižvelgiant į statybos rėmėjų finansines galimybes,  Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, paminklo iniciatorė ir užsakovė, kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę su prašymu pratęsti paminklo statybos užbaigimo terminą iki 2022 m. IV-o ketvirčio. Prašymas buvo patenkintas, konstatuojant faktą, kad Reformacijos draugijai nespėjant pastatyti paminklo kartu su Reformatų sodo/skvero užbaigimu, Vilniaus miesto savivaldybė pastatys šalia paminklo  stendą su informacija apie Draugijos projektą.

Reformacijos draugija yra ne tik oficialiai veikiantis juridinis asmuo, bet ir turintis Paramos gavėjo statusą bei atskirą sąskaitą paminklui.

Jei nutarėte paremti paminklo tolimesnį kūrimą ir statybą priimtina konkrečia suma, maloniai prašome Paramą pervesti:   Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, įmonės kodas 190763313, AB SEB bankas, sąskaita LT69 7044 0600 0090 8619, paminklui „Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams“.

Įmonės, organizacijos ar piliečiai, paaukoję paminklo kūrimo ir statybos reikalams nuo 5000 eurų, bus įamžinti paminklo akmenyje, autorių nurodytoje vietoje. Darbus užbaigus, visi rėmėjai bus pagerbti numatomoje išleisti knygoje.

D.Balčiauskas, LRIKD valdybos pirmininkas  2021.04.25

Foto H.Lahayne 2021.04.22.