Mėnesio archyvas: lapkričio 2012

Kunigaikščio Jonušo Radvilos 400 metų sukaktis

2012 m. gruodžio 4 d. (antradienį) 17.30 val.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS MAŽOJI SALĖ Gedimino pr. 3, Vilnius

KĖDAINIŲ SUTARTIES (1655-10-20) INICIATORIUI KUNIGAIKŠČIUI JONUŠUI RADVILAI 400 METŲ

Pranešimą skaito akademikas, prof. habil. dr. Antanas TYLA.

Dalyvauja: doc. habil. dr. Ingė LUKŠAITĖ, prof. habil. dr. Sigitas KREGŽDĖ, Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas ŽIRGULIS.

Rengėjai MOKSLININKŲ RŪMAI ir LIETUVOS REFORMACIJOS ISTORIJOS IR KULTŪROS DRAUGIJA

Knyga apie liuteronų persekiojimus pristatyta LGGRTC Vilniuje

2011 m. išleista kun. dr. Dariaus Petkūno knyga apie Lietuvos ev. liuteronų persekiojimus sovietų okupacijos metais „The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era“ platesnei visuomenei šiemet pristatyta Vilniuje. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras rugsėjo 18 d. surengė knygos pristatymo vakarą „Liuteronų tremtis – nutylėta istorijos realybė“. Skaitykite toliau

Konferencija ir koncertas – kompozitoriui Vladui Jakubėnui atminti

2012 m. lapkričio 5 dieną Lietuvos muzikinė bendruomenė prisimins kompozitorių Vladą Jakubėną (1904–1976). Kompozitorių namuose įvyks konferencija „Muzikos šviesa“, skirta V. Jakubėnui ir jo mokytojui Berlyne Franzui Schrekeriui bei V. Jakubėno Pirmosios simfonijos premjeros (1932) Berlyne 80-mečiui. Skaitykite toliau