Mėnesio archyvas: lapkričio 2015

Vilniaus vaivadų Mikalojaus Radvilo Juodojo ir Mikalojaus Radvilo Rudojo 500-tąsias gimimo metinių paminėjimas

Vilniaus miesto savivaldybė, Lituanistų sambūris ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacija

maloniai kviečia vilniečius paminėti Vilniaus vaivadų

Mikalojaus Radvilo Juodojo ir Mikalojaus Radvilo Rudojo 500-tąsias gimimo metines.

Šventiniame renginyje, kuris vyks šių metų gruodžio 2-ąją, trečiadienį, 17 valandą

Vilniaus Rotušėje (Didžioji g. 31),

kalbės profesorės Jūratė Kiaupienė ir Dainora Pociūtė, Vilniaus meras Remigijus Šimašius,

dainuos Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“.

LMA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA KVIEČIA

LMA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA KVIEČIA:

2015 m. gruodžio 3 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė Milda Kvizikevičiūtė skaitys viešą paskaitą „Neįprasti ir pavojingi Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio nuotykiai“.

Daugiau apie renginį http://www.mab.lt/lt/naujienos/1577

LMA Vrublevskių bibliotekos

Komunikacijos skyrius

http://www.voruta.lt/neiprasti-ir-pavojingi-mikalojaus-kristupo-radvilos-naslaitelio-nuotykiai/

Radvilų giminei skirta Tarptautinė konferencija

Lapkričio 12-14 dienomis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vyko tarptautinė mokslinė konferencija KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS. Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė.

Konferencijos globėjai – Motiejus ir Mikalojus Radvilos – Nesvyžiaus-Olykos šakos kunigaikščiai, Mikalojaus Radvilos Juodojo palikuonys. Į konferenciją atvyko ir dar vienas Nesvyžiaus šakos kunigaikštis – Dominykas Radvila. Konferenciją organizavo: LDK valdovų rūmai, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Lietuvos istorijos instituto LDK Istorijos skyrius. Skaitykite toliau

Dainora Pociūtė. „Padorios lūpos, begėdės sielos“: Mikalojus Radvila Juodasis ir Katalikų bažnyčios kritika

http://literaturairmenas.lt/2015-11-06-nr-3542/2846-publicistika/4478-dainora-pociute-padorios-lupos-begedes-sielos-mikalojus-radvila-juodasis-ir-kataliku-baznycios-kritika

Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565), kurio 500 metų jubiliejų šiemet minime, pirmasis Lietuvos didikas, taip aštriai ėmęsis Romos katalikų bažnyčios kritikos, kad tapo pirmuoju ir žymiausiu Lietuvos autoriumi, įtrauktu į Visuotinį uždraustųjų knygų sąrašą (Index librorum prohibitorum). Ir šiandien jo kritika skamba nuožmiai ir žeidžia daugelio Lietuvos katalikiškąją tradiciją gerbiančių ir puoselėjančių žmonių sąmonę. Gal dėl to ir Lietuvos istorijoje, be teiginių, jog tai žymiausias, galingiausias, įtakingiausias XVI a. LDK didikas, turime nedaug atidžiau jo religines nuostatas tyrinėjančių darbų. Vis dėlto šiandienos Vakarų Bažnyčios ir religinės minties istoriografija yra vertinga ir įdomi ne dėl savo angažuotumo, bet dėl pastangų atverti religinės sąmonės eigos bei pokyčių ištakas ir aktualizuoti gyvos religinės minties vaidmenį ankstyvųjų naujųjų laikų visuomenėje. Skaitykite toliau

Valdovų rūmuose prisimenama iškiliausia Lietuvos giminė

http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/valdovu-rumuose-prisimenama-iskiliausia-lietuvos-gimine/212365

Rosita GARŠKAITĖ r.garskaite@lzinios.lt

Rad­vi­lų gi­mi­nė va­di­na­ma ne­ka­rū­nuo­tais Lie­tu­vos ka­ra­liais. Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės (LDK) is­to­ri­ja be jų ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma. Šių di­di­kų pa­li­ki­mas di­džiu­lis ir įvai­rio­pas, tad ir apie jį dis­ku­tuo­ti moks­li­nin­kai su­si­bū­rė trims die­noms.  Skaitykite toliau