Mėnesio archyvas: rugpjūčio 2017

Reformacijos paveldas kultūrinio kraštovaizdžio kontekste

http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/rugsj-kdainiuose-europos-paveldo-dienos-programa

Rugsėjį Kėdainiuose vyks Europos paveldo dienos (renginio programa)

Pirmąjį rudens mėnesį mūsų krašte vyks Europos paveldo dienos „Reformacijos paveldas kultūrinio kraštovaizdžio kontekste“.

Renginys vyks rugsėjo 15-17 dienomis.

Renginio programa:

Rugsėjo 15 d. 15 valMikalojaus Daukšos viešoji biblioteka (Didžiosios Rinkos a. 11)

Renginys rajono visuomenei ir svečiams „Reformacija Kėdainiuose: lietuvybės, kultūrinės ir religinės tolerancijos pamokos“ Pranešėja kraštietė žurnalistė Vitalija Morkūnienė.

Rugsėjo 16 d. 8 val. Pažintinė ekskursija po evangelikų liuteronų bažnyčias (tik Kėdainių rajono gyventojams)

Pažintinė ekskursija tema „Reformacijos istorija nuo XVI a. iki XX a“ (Lietuviškos raštijos keliais). Pranešėjas žurnalistas, istorikas Tomas Pavilanskas-Kalvanas. Aplankyti evangelikų liuteronų bažnyčias maršrutu Kėdainiai-Kėdainiai−Kaunas−Jurbarkas−Tauragė−Vanagai−Kintai−Rusnė−Šilutė−Klaipėda.

Išvykimas nuo Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčios, Vokiečių g. 7

Išankstinė registracija tel. (8-347) 6 95 78 nuo rugsėjo 1 d.

Rugsėjo 17 d. 10 val. 30 min.  Didžiosios Rinkos aikštė, prie paminklo Jonušui Radvilai

Tradicinė ekskursija po Kėdainių senamiestį „Reformacijos atspindžiai Kėdainių senamiestyje“

Ekskursiją ves Kėdainių TVIC gidė, ekskursijų vadovė Edita Mongirdaitė.

Rugsėjo 17 d. 12 val. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia, Senoji g. 3

Renginys Kėdainių reformatų bažnyčioje „Reformacijai − 500: istorijos ir teologijos pėdsakais Lietuvoje“ prasidės malda. Pranešėjai:  Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratorius, Evangelinio Biblijos instituto dėstytojas, teologas Holger Lahayne  „Kuo pavojinga Reformacija?” ir LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto  doc., dr. Deimantas Karvelis „Lietuvos Reformacija ir visuomenės atsinaujinimas XVI-XVII a.“

Visi Europos paveldo dienų renginiai nemokami. Renginius finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Ekumeninė Reformacijos metų šventė Biržuose

 Ekumeninėmis tradicijomis garsėjančių Biržų miesto šventė „Biržai – sostinė mano“, vykusi rugpjūčio 4-6 d., Reformacijos jubiliejaus metais Lietuvos žmonėms padovanojo galimybę per televiziją tiesiogiai stebėti ekumenines pamaldas Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Rugpjūčio 5 d. 12.00 val. jas transliavo LRT pagrindinis kanalas. Ekumeninių pamaldų liturgijai drauge su parapijos kunigu Rimu Mikalausku vadovavo šešių konfesijų dvasininkai. Skaitykite toliau

Bus įamžintos pirmosios mokyklos Biržų kunigaikštystėje

Vienas iš Reformacijos istorijos ir kultūros  draugijos inicijuotų renginių, skirtų Reformacijos 500-osioms metinėms – pirmųjų mokyklų Biržų krašte įamžinimas. Buvusioje Biržų kunigaikštystėje pirmųjų  mokyklų, kartu su evangelikų reformatų bažnyčiomis, statybą  fundavo  kunigaikščiai  Radvilos. Taip XVI a. pabaigoje buvo įsteigtos pirmosios mokyklos kunigaikštystės centre Biržuose (1584 m.) ir trijuose miesteliuose: tuometiniame Radviliškyje, dabar Nemunėlio Radviliškis  (1584 m.), Papilyje (1595 m.) ir Salamiestyje, dabar Kupiškio r. (1595 m.).

 Projektui įamžinti pirmąsias mokyklas mūsų krašte pritarė Biržų r. savivaldybė, o  finansavimui paraišką Lietuvos kultūros ministerijai pateikė Biržų krašto muziejus  „Sėla“. Ministerija iš dalies parėmė skulptorių plenerą, kurio metu būtų sukurtos skulptūros, papuošiančios Biržų miestą ir kunigaikštystės miestelius, o kartu įamžinančios švietimo pradžią mūsų krašte.

Jau surinkta skulptorių komanda, įvyko keli darbiniai pasitarimai, kuriuose dalyvavo  Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos, inicijavusios projektą, pirmininkas Donatas Balčiauskas, Biržų evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Rimas Mikalauskas, Biržų ir Kupiškio savivaldybių atstovai, šių vietovių seniūnai bei Biržų krašto muziejaus „Sėla“ atstovai ir Kupiškio kraštotyros muziejaus direktorė. Paskutiniuose pasitarimuose dalyvavo ir kursiantys skulptūras menininkai, kurie jau pristatė savo projektus. Paskutiniame pasitarime, vykusiame liepos 25 d.,  buvo nuspręsta, kuris skulptorius kuriai mokyklai sukurs atminimo ženklą, kurioje vietoje kiekviena skulptūra stovės.

Atminimo ženklas pirmajai Biržų mokyklai bus pastatytas prie dviračių tako netoli evangelikų reformatų bažnyčios, skulptūrą kurs skulptorius Kęstutis Musteikis, Nemunėlio Radviliškyje atminimo akmuo stovės prie šiandieninės mokyklos, jo autorius – Mindaugas Junčys, Papilyje skulptūra bus papuošta erdvė netoli evangelikų reformatų bažnyčios, prie parapijai priklausančio raudonų plytų pastato, būsimos skulptūros autorius – skulptorius Šarūnas Arbačiauskas.

Kupiškio rajone, Salamiestyje, atminimo ženklą kurs kupiškėnas akmentašys, tautodailininkas Vytautas Jasinskas. Dėl būsimos skulptūros vietos tarėsi vietos evangelikai reformatai (ir kunigas  R.Mikalauskas), seniūnijos, mokyklos atstovai, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas D.Balčiauskas.

Visas skulptūras planuojama sukurti ir pastatyti ik rugsėjo mėn. pabaigos, nes jau rugsėjo 29  d. planuojama skulptūras iškilmingai atidengti numatytose vietose:  Biržuose, N.Radviliškyje, Papilyje ir Salamiestyje (Kupiškio r.).

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Reformacijos jubiliejui artėjant

 Baigiasi vasara. Į antrą pusę persirito ir jubiliejiniai Reformacijos metai. Jau galima pradėti skaičiuoti svarbiausius jų įvykius. O iki jubiliejinės spalio 31-osios lieka vis mažiau. Smalsu, ar šiemet bus suskubta Reformacijos šventės datą įtraukti į valstybės atmintinų dienų sąrašą?   Dar pernai vasarą sudarytoje valstybinėje Reformacijos metų minėjimo komisijoje toks senokai sklandantis siūlymas, regis, buvo minėtas?..

 Šių metų šventei artėjant, Reformacijos jubiliejų skambiai įprasminti turėtų Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios rugsėjo 9 d. Vilniuje planuojamos reformatoriaus Martyno Liuterio skulptūros atidengimo iškilmės. Kuklus Vokiečių gatvės kiemelis vis plačiau atsivers ieškantiems žvilgsniams.

 Tarsi neseniai surasto Vasario 16-osios akto aidas, liepos pabaigoje iš Vokietijos pasiekė dar viena džiugi netikėta žinia – archyvuose atsirado Klaipėdos Šv. Jono ev. liuteronų bažnyčios autentiški brėžiniai, laikyti negrįžtamai dingusiais. Galimybė atstatyti tikrai autentišką bažnyčią tarsi atperka iki šiol sugaištą laiką. Vis dėlto prognozuojama, kad statyboms pradėti prireiks dar bent kelerių metų. Bažnyčią suprojektuoti ir pastatyti XIX a. bus trukę gerokai trumpiau…

 Šiame „Lietuvos evangelikų kelio“ numeryje rašome ir apie keletą „kasdieniškesnių“, tačiau taipogi reikšmingų mūsų istorinio paveldo puoselėjimo pastangų: senųjų kapinių tvarkymo bei tyrinėjimo žygius, įvairius sukakčių minėjimus ir kt. Visa tai padeda geriau suvokti mūsų dabartį ir kryptį. Bendruomenę telkia ir stiprina kelionės ir stovyklos, įvairūs susitikimai ir koncertai, praturtina tarptautiniai ir ekumeniniai ryšiai.

 Šiemet jau dvidešimtą kartą surengta Vanagų stovykla, devynioliktą vasarą stovyklautojus kvietė Batakiai. Apie didžiausias metų stovyklas jau rašė spauda, tad šįkart mūsų laikraštyje daugiau dėmesio skiriame mažesnių, tačiau ne mažiau svarbių stovyklų dalyvių įspūdžiams.

 Kaip žadėta ankstesniame numeryje, išsamiau pasakojame apie birželio 17 d. Šilutėje skambėjusią tradicinę evangelišką Lietuvos giesmių šventę, kurios metu buvo iškilmingai pratęsta prieš ketvirtį amžiaus pasirašyta keturšalė Vokietijos Lipės krašto bažnyčios reformatų ir liuteronų bei Lietuvos ev. liuteronų ir ev. reformatų bažnyčių sutartis. Ją mūsų skaitytojams išsamiau pristatyti tikimės artimiausiu metu.

 Žinoma, reikšmingiausias ne tik šios vasaros, bet ir kelerių metų mūsų bažnyčios įvykis būtų liepos 15 d. Tauragėje sušauktas LELB XIII Sinodas, šiemet rinkęs naują LELB Konsistoriją, kuriai artimiausius šešerius metus teks rūpintis svarbiausiais bažnyčios reikalais. Naujos sudėties Konsistorijos ir revizijos komisijos narius trumpai pristatome šiame laikraščio numeryje, glaustai apžvelgiame Sinodo aptartus klausimus. Atskirai minėtina iniciatyva atkurti Telšių ev. liuteronų parapiją.

 Tai tik dalis gausių šios Reformacijos metų vasaros įvykių bei renginių, jų apžvalgą pratęsime rugsėjo numeryje. Kviečiame mūsų skaitytojus dalytis įspūdžiais, rūpesčiais ir viltimis. O rudenį juk laukia dar daugybė naujų.

                                                                                                           Kęstutis Pulokas                             

                                                                              „Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.7-8