Narystė

Draugijos nariu gali tapti kiekvienas norintis puoselėti Reformacijos idėjas.

Nario anketa (Nario apskaitos lapas). Anketa yra PDF formate. Ją galite atsispausdinti, užpildyti ir atsinešti į artimiausią draugijos renginį.

Nario anketa. Anketa yra WORD formate. Ją galite užpildyti kompiuteriu ir persiųsti prisegę el.pašto ReformacijosDraugija@gmail.com adresu.