Mėnesio archyvas: lapkričio 2007

Tauragės liuteronų parapijai – 440 metų

Šiais metais Tauragė šventė garbingą jubiliejų – sukako 500 metų nuo jos pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose (1507 m. funduota katalikų bažnyčia). 1549 m. Melchiorui (Merkeliui) Šemetai vedus Onos Bartoševičiūtės-Hlebavičienės dukterį Elžbietą, 1552 m. Tauragė atiteko Šemetoms. 1567 m. Žemaitijos kaštelionas M. Šemeta miestelyje pastatydino evangelikų liuteronų bažnyčią ir įsteigė parapiją. Iki šiol istorikai šiuos nuopelnus priskirdavo jo sūnui Jonui Šemetai. 1567 m. birželio 24 d. naujai bendruomenei išlaikyti M. Šemeta skyrė apie 30 ha ariamos žemės ir keturis kumečius iš Butkelių kaimo. Tais pačiais metais buvo pakviestas ir pirmasis liuteronų kunigas Tomas Rydonskis. Skaitykite toliau

Reformacijos draugijos jubiliejinė konferencija

Šiemet Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijai sukako penkiolika metų. Draugija yra pasaulietinė, nekonfesinė, nepolitinė dorovinio ir kultūrinio tobulinimosi organizacija. Tarp kitų draugijos renginių itin išsiskiria kasmet visuomenei rengiami Reformacijos dienos minėjimai. Šiemet spalio 27 d. kuklus draugijos jubiliejus bei Reformacijos 490-osios metinės paminėti moksline konferencija „Reformacija – Pilietinė Visuomenė – Valstybė“. Gan simboliška, kad konferencija surengta Vilniaus universiteto Teatro salėje – būtent čia 1989-1990 m. meldėsi atsikūrusi Vilniaus ev. liuteronų parapija. Skaitykite toliau