Mėnesio archyvas: gegužės 2009

Ar švęsime lietuviškos S. B. Chylinskio Biblijos 350 metų sukaktį?

Gegužės pradžioje turėjau progą dalyvauti Vilniaus evangelikų reformatų renginyje – negausiam rateliui buvo pristatytas Lazdijuose gimusio ir Kėdainiuose brendusio Samuelio Boguslavo Chylinskio „Senojo Testamento“ lietuviško vertimo ir olandiško originalo bei Oksforde išleistų knygelių, kuriose Chylinskis rašė apie Biblijos vertimo į lietuvių kalbą būtinumą, faksimilės („Vetus Testamentum Litvanicâ Lingvâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski“; parengė Gina Kavaliūnaitė, išleido Lietuvių kalbos institutas, 2008 m., 912 p.). Skaitykite toliau

Evangelikų reformatų periodinė spauda tarpukario Lietuvoje (1918-1940 m.)

Protestantiškos periodikos istorija Lietuvoje nėra sena, nors rašytos Dievo žodžio formos ištakos siekia XVI-XVII amžių. Tais laikais buvo leidžiamos įvairios knygos, aiškinančios Bibliją, katekizmai, spausdinami pamokslai ir pan. Protestantiškos periodikos raida prasidėjo XIX amžiaus pirmojoje pusėje. Skaitykite toliau

Pasiuntinystės tėvas H. T. Wangemannas

Šiais metais sukanka 115 metų, kai mirė vokiečių evangelikų liuteronų teologas, daugelio religinių knygų autorius, Draugijos evangelikų misijoms stabmeldžių tarpe remti (Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter der Herden) ilgametis direktorius dr. H. T. Wangemannas. Jo vadovaujamos draugijos veikla yra labai susijusi ir su Mažąja Lietuva. Skaitykite toliau