Mėnesio archyvas: rugsėjo 2017

Tik keli Reformacijos metų įvykiai

Reformacijos 500 metų jubiliejui artėjant, Vilniuje, kiemelyje šalia evangelikų liuteronų bažnyčios, iškilo Bažnyčios reformatoriaus dr. Martyno Liuterio skulptūra, sukurta skulptoriaus Romualdo Kvinto. Rugsėjo 9 d., dalyvaujant daugeliui Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigų, paminklas buvo iškilmingai pašventintas Reformacijos jubiliejaus metams skirtų šventinių Padėkos pamaldų pradžioje. Šiose pamaldose kartu su liuteronais meldėsi ne tik brolių evangelikų reformatų gen. superintendentas ir gausus būrys vilniečių reformatų, bet ir Romos katalikų bei ortodoksų bažnyčių Lietuvoje vadovai. Skaitykite toliau

Prisiminta bažnyčios istorija

http://www.ukzinios.lt/kultura/bendruomenes/18794-prisiminta-baznycios-istorija

https://www.etaplius.lt/reformacijos-500-metiniu-proga-lietuvoje-atidengtas-pirmasis-3d-informacijos-stendas

Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčios bendruomenės seniai nebėra, o maldos namų griuvėsiai vargu ar kada bus atstatyti. Nepaisant to, nuo šiol kiekvienas čia atvykęs gali pamatyti, kaip ši bažnyčia kadais atrodė. Tokią galimybę suteikia ypatingas stendas.
Skaitykite toliau

Premija skiriama už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą, puoselėjančią etninę kultūrą ir kultūros paveldą bei šiam kraštui reikšmingus pasiekimus

literatūros, liaudies meno, klasikinių bei šiuolaikinių menų sklaidos, mokslinės tiriamosios bei edukacinės veiklos srityse.

Taip pat už iniciatyvas, populiarinančias Kuršių neriją ir prisidedančias prie šio krašto turizmo plėtros.

Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti gali būti pristatomi Neringos savivaldybėje, Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys, meno kolektyvai,

studijos, būreliai, klubai, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kitos visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.

Siūlymus galima teikti iki 2017-ųjų spalio 16-osios Neringos savivaldybės administracijai. 

Daugiau informacijos  http://neringa.lt/index.php?-339993930

Virginija Burbienė

Direktoriaus pavaduotoja

Liudviko Rėzos kultūros centras

L.Rėzos g. 8 B, 93101, Juodkrantė

Tel. (8 469) 53448, mob. 8 68217432

el.p. kultura@lrezoskc.lt

www.lrezoskc.lt

 

Po nauju Skaudvilės bažnyčios stogu

Skaudvilės evangelikų liuteronų bažnyčia rudenį pasitiko pasipuošusi nauju stogu.  Pasak Skaudvilės ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininkės Daivos Bakšienės, paskutinį kartą šių maldos namų stogas buvo keistas veik prieš pusšimtį metų. Darbininkams jį nuardžius, atsivėrė vaizdas į dar senesnę, iš medinių plokštelių paklotą stogo dangą. Skaitykite toliau