Paminklas Reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams

Paminklas Reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams (filmukas)

Jau dabar informaciją apie Vilniuje, Reformatų sode, statomą paminklą Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams galite išklausyti lietuviųanglųvokiečiųlenkų kalbomis (norėdami pasiklausyti savo kompiuteryje, tiesiog paspauskite norimos kalbos nuorodą). 

Audio gidas lietuvių kalba

 

TE VERTYBĖS VIENIJA IR SKATINA VEIKTI !

Prasmingai paminėję Reformacijos 500 metų sukaktį, susitelkėme dideliam
darbui – atgaivinti istorinį Reformatų skverą Vilniuje, Pylimo gatvėje ir čia pastatyti
paminklą  Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams.

Juk tai – Martynas Mažvydas, Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapolionis,
Baltramiejus Vilentas, Jonas Bretkūnas, Andrius Volanas,  Juodasis ir Rudasis Radvilos,
Merkelis Petkevičius, Jokūbas Morkūnas. Asmenybės, suteikusios postūmį laisvai minčiai ir
svarbiausia – padovanoję unikaliajai senajai lietuvių kalbai – raštiją.  Argi nejaučiame
pareigos padėkoti tiems, kurių dėka lietuviškas spausdintas žodis susilaukia pagarbos ir
dėmesio visame pasaulyje.

Pristatome žymios skulptorės Dalios Matulaitės ir architekto Jūro Balkevičiaus
viešame konkurse laimėjusį projektą ir tikime, kad mūsų visų sutelktomis pastangomis  bei
lėšomis galėsime – 2019 metų pabaigoje pagal architektės J. S. Večerskytės Šimeliūnės
projektą renovuoto skvero erdvėje – pastatyti ir lietuviams, ir kitų tautybių žmonėms,
gyvenantiems ar besisvečiuojantiems mūsų valstybėje, svarbų ir reikšmingą paminklą.
Šį išskirtinės reikšmės mūsų šiuolaikiniam dvasiniam gyvenimui paminklą

inicijavo ir vykdo Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija.

Paramą paminklo tolimesniam kūrimui ir statymui maloniai prašome pervesti :
Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija
Įmonės kodas 190763313
AB SEB bankas, sąskaita LT69 7044 0600 0090 8619
Paminklui „Reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams“

Skrajute LRIKD

Renginio vykusio 2023 vasario 6 d. Vilniaus Rotušėje įrašas. Autorius draugijos narys R. Maceikianecas

Atgaivinkime istorinį Reformatų skverą Vilniuje ir pastatykime paminklą Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams. Kreipimasis į kultūros mecenatus

Paminklo statymo akimirkos. 2020 08 25

Paminklo statymo akimirkos. 2020 11 26

Paminklo statymo akimirkos. 2021 03 30

Paminklo statymo akimirkos 2021 04 26

LRIKD, LDS ir VMS jungtinės komisijos paminklo Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams meninės visumos vertinimui 2020.12.10 d. posedžio protokolas, dokumentai ir 2 foto

Atnaujinamo Reformatų skvero puošmena – išskirtinis paminklas su vandens tėkme

Vilniaus Reformatų skvere planuojama pastatyti paminklą reformacijai

Monika Petrulienė, LRT TV naujienų tarnyba, LRT.lt2020.01.23 21:50

 

Atnaujinus projektą, Reformatų sode tęsiami tvarkymo darbai

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/atnaujinus-projekta-reformatu-sode-tesiami-tvarkymo-darbai-973-1241182

 

LIETUVIŠKOS RAŠTIJOS PRADININKAMS – PAMINKLAS REFORMATŲ SKVERE. VIEŠAS KREIPIMASIS. VILNIUS, 2019 M.

 Gerbiami atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovai, kultūros, švietimo organizacijų vadovai, Lietuvos įmonių vadovai, mieli Lietuvos piliečiai,

Lietuvos sostinė Vilnius, skirtingai nei kitų senųjų valstybių sostinės, vis dar neturi reprezentacinio paminklo, įprasminančio lietuvių raštijos pradininkų, Renesanso ir Reformacijos asmenybių atmintį bei pagerbimą.

2017 m. Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje buvo minimas Reformacijos 500 metų jubiliejus. Reformacija – ne tik religinis, bet ir kultūrinis, socialinis, politinis sąjūdis, paskatinęs gimtosios kalbos vartojimą, raštijos lietuvių kalba kūrimą, švietimo sistemos plėtojimą ir jos atitikimą ankstyvųjų Naujųjų laikų visuomenės poreikiams, tautos savimonės formavimąsi. Reformatorių darbai intensyvino kūrybingą kultūrų sąveiką, stiprino Lietuvos valstybingumą, paskatino spaustuvių kūrimąsi ir spausdinto žodžio poveikį, lietuviškų raštų leidybą Lietuvoje ir užsienyje, sukūrė pirmuosius nescholastinės filosofijos ir visuomenės filosofijos tekstus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, formavo visuomenės nuostatas, brandinančias toleranciją, demokratiją, švietimą.

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, kaip vieną iš svarbiųjų darbų, skirtų šiai datai, pasiūlė Vilniaus Pylimo gatvės Reformatų skvere pastatyti paminklą Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams. Vilniaus Reformatų skveras – istorinė sostinės vieta, kurioje iki šių dienų išliko Lietuvos Reformacijos ir protestantizmo istorijos ženklai. Čia nuo XVII a. stovėjo pagrindiniai reformatų sakraliniai statiniai, buvo įkurtos kapinės. Rekonstravus Reformatų skverą, kuriame teisėtai būtų pagerbti Lietuvos protestantiškojo palikimo ir pirmųjų Lietuvos raštijos kūrėjų nuopelnai, Lietuvos piliečiai pagerbtų iškilų Lietuvos kultūros reiškinį,  o miestiečiai ir svečiai turėtų dar vieną jaukią ir prasmingą gamtinę, socialinę, kultūros erdvę sostinės Naujamiestyje.

Draugija parengė skvero su paminklu viziją, lietuviškos raštijos pradininkų ir veikėjų vardų sąrašą, pradėjo kaupti lėšas – pirmąjį įnašą paaukojo lietuvių išeivijos leidėjas, knygius, kultūros rėmėjas Petras Januševičius-Jaunius (1913–2010), taip pat atidarė specialią sąskaitą paminklo statybos lėšoms ir įkūrė paminklo Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams komitetą-fondą, globojantį tolimesnę veiklą.

Šią iniciatyvą palaikė Lietuvos dailininkų sąjunga, kuri bendradarbiaudama su Kultūros ministerija, 2017 m. organizavo atvirą skulptūrinių-architektūrinių idėjų Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkų atminimo įamžinimui Vilniuje, Reformatų skvere, konkursą. Numatomas statyti paminklas – ne tik pagarba praeičiai ar paskatinimas imtis išliekamąją vertę turinčių naujų darbų savo valstybėje. Jis atspindi reformatorių akcentuotas vertybes – pagarbą pirminiams tikėjimo šaltiniams, gimtosios kalbos vartojimui. Tuo pačiu tai šiuolaikiškos demokratinės valstybės, jos atminties kultūros tolimesnio puoselėjimo akivaizdus patvirtinimas.

2018 metais pagerbėme XX a. Lietuvos nepriklausomybės signatarus – nuskambėjo vardai, naujai iškilo jų gyvenimo, darbų reikšmė. Lietuvos valstybingumo ir istorijos, kultūros ir švietimo, tikėjimo ir vilčių proveržiai turi ilgaamžę patirtį bei veikėjus. Atminti ir gerbti, tęsti ir plėtoti pirmeivių žygius – dabarties reikalas. Šiuo keliu reikia žengti tolimesnius žingsnius. Valstybės ir kiekvieno piliečio šventa pareiga pagerbti ir lietuviškos raštijos pradininkus, kurie ne tik dirbo Lietuvos labui, bet buvo ir Europos garso humanistai. Kviečiame visus, neabejingus Lietuvos istorijai ir susirūpinusius jos ateitimi, paremti paminklo statymo iniciatyvą.

 

Pagarbiai,

Paminklo komiteto-fondo nariai:

Dainora Pociūtė-Abukevičienė, prof. habil. dr.
Donatas Balčiauskas
Tomas K. Dičius
Vytautas A. Gocentas
Jonas Jakaitis, prof. dr.
Giedrius A. Kuprevičius, akademikas
Algis Kregždė
Julius Laiconas
Ingė Lukšaitė, doc. habil. dr.
Ina Dagytė-Mituzienė, doc. dr.
Sigitas Narbutas, doc. dr.
Kęstutis Pulokas
Mindaugas Sabutis, Lietuvos ev. liuteronų Bažnyčios vyskupas, dr. (hc)
Almantas L. Samalavičius, prof. dr.
Gintaras Stauskis, prof. dr.
Tomas Šernas, Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios gen. superintendentas
Leonardas R. Vaitys
Arvydas Valionis
Juozas Vercinkevičius
Rimas P. Žaromskis, prof. habil. dr.

Paramos koncertas „Iš meilės tiesai…”

 

I. Lukšaitė. Tiems, kurie išsaugojo lietuvių kalbos tęstinumą ir plėtė jos vartojimo ribas (video)

Renginys, skirtas Reformatų skvero Vilniuje istorinėms ištakoms ir ateities vizijoms atskleisti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

http://www.mab.lt/lt/naujienos/2416

LMA Vrublevskių biblioteka 2019 m. balandžio 4 d. vilniečius pakvietė į renginį, pavadintą „Reformatų skveras Vilniuje: istorinė tiesa ir mūsų ryšys su lietuvių raštijos pradininkais“. Jame mintimis apie Reformacijos reikšmę Lietuvai, XVI–XIX a. evangelikus lietuvių raštijos kūrėjus bei jų darbus, Reformatų sodo rekonstrukciją ir jame numatytą pastatyti paminklą kalbėjo habil. dr. Ingė Lukšaitė, prof. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė ir prof. Dalia Matulaitė. Būsimas paminklas ne tik stiprins mūsų pagarbų santykį su istorija, pirmiausia ta jos dalimi, kurią ženklina Juodojo bei Rudojo Radvilų, Andriaus Volano, Abraomo Kulviečio, Stanislovo Rapolionio, Martyno Mažvydo bei kitų reformatorių asmenybės ir darbai. Paminklas turi skatinti bei žadinti mūsų norą imtis išliekamąją vertę turinčių ir Reformacijos idėjas atitinkančių naujų darbų savo valstybėje. Juk prieš 500 metų subrandintos ir Lietuvoje pasėtos, tos idėjos iki šiol tebėra aktualios. Tai – gimtosios kalbos vartojimas, moderni valstybės kultūros ir socialinė politika, tolerancijos kaip pakantumo kitaip mąstantiems puoselėjimas, švietimo ugdymas, demokratijos stiprinimas, taip pat pagarba svarbiausiems, pirminiams tikėjimo šaltiniams. Reformatų sodas tvarkomas už valstybės ir ES lėšas, o štai paminklas bus pastatytas už pinigus, suaukotus labdaringų, geros valios žmonių. Pinigai paminklui jau renkami, jų dar labai trūksta. Apie lėšų rinkimą daugiau galima sužinoti atsivertus šį puslapį: https://reformacija.lt/wordpress/parama/paminklas-reformacijos-pradininkams/ Nelikime abejingi! Šio paminklo pastatymas suteikia puikią progą kiekvienam iš mūsų, vilniečių ir nevilniečių, lietuvių, lenkų, gudų ir kitų Lietuvos piliečių, apskritai kultūros ir tikėjimo vertę suprantančių žmonių, prisidėti prie prasmingo bei kilnaus darbo, į ateitį nukreiptų atminties ženklų kūrimo šiandien ir Lietuvos sostinės pagražinimo ilgiems metams! Vikos

V. Petrikaitės nuotraukos:

https://photos.google.com/share/AF1QipOZgMhjUOJdalUDldS_CFt3mGI0HKEh-kEN5dz5_eTKNqyzyWSbKxEomQipWAnDlg?key=OHlLdzlUQTh0Qm9FdTVfUjZJdUFTbnhUZm5wckFR

 

P.S. Renginio reportažas netrukus bus parodytas LRT laidoje „Panorama“, kultūros skiltyje.

Reformatų skveras virs Reformatų sodu

https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/miestai/reformatu-skveras-virs-reformatu-sodu.d?id=80715707

„Pagerbkime reformacijos ir lietuviško rašto pradininkus Vilniuje“ Voruta. 1997 m. rugpjūčio 23-31 d. Nr.32(314)

Apie paminklo Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams statybą

Kviečiame į susitikimą su kraštovaizdžio architektais ir paminklo „Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkų atminimo įamžinimui” autoriais

Reformatų sode – reikšmingi archeologų atradimai:

Reformatų sode – reikšmingi archeologų atradimai

Vilniuje rasti mistinės reformatų bažnyčios pamatai:

Daugiau skaitykite: https://www.lzinios.lt/Gimtasis-krastas/vilniuje-rasti-mistines-reformatu-baznycios-pamatai/277094
© Lietuvos žinios

Vilniaus savivaldybės medžiaga apie Reformatų skvero/sodo rekonstrukcijos projektavimo eigą ir „Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams“ skirto  paminklo vietos paieškas

Ypatingas radinys Vilniaus centre – aptiko mistinės bažnyčios dalį

Skaitykite daugiau:

https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2018/11/16/news/sensacingas-radinys-vilniaus-centre-aptiko-mistines-baznycios-dali-8249844/

Paminklo statymo akimirkos

Lapkričio 26 d. pradėti montuoti paminklo „Reformacijai ir lietuviškosios raštijos pradininkams” laiptai. Atgabentos 9 laiptų pakopos. Vienos svoris 600 kg. Pagamintos iš granito atkeliavusio iš Suomijos per Klaipėdos uostą. Tobulą projektinę pakopų formą jos įgavo UAB ŽYBARTUVA gamybinėse dirbtuvėse, kurių meistrai ir sumontavo ant UAB EIKA statybos specialistų paruošto betono pamato. Paminklas statomos rėmėjų lėšomis. Dalinai remia LR Vyriausybė ir Vilniaus miesto savivaldybė. Galima paremti: http;//reformacija.lt

Nuotraukos: Vytauto Gocento