Mėnesio archyvas: vasario 2009

Kruopšti būtosios dvasios archeologija

 Visad su baugia pagarba imu į rankas solidžias apimtimi – numatant ir turinio solidumą – monografijas, iš kurių bent keliolika puslapių „atima“ įvairiakalbiai sąrašėliai „Literatūra“ bei „Šaltiniai“ –­ taigi knyga gimė ne šiaip sau pervertus „po ranka“ bibliotekoje esančius tomus, bet savaičių savaites, mėnesių mėnesius kiūtojus kurios nors šalies archyvuose… Skaitykite toliau

Dviejų lietuvybės ąžuolų jubiliejai

 2008 m. rugsėjo 18 d. Signatarų namų salėje (Pilies g. 26, Vilnius) įvyko vakaras, skirtas 1918-ųjų metų Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarų kunigo Alfonso Petrulio 135-osioms ir Jokūbo Šerno 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Jo rengėjai: Lietuvos nacionalinis muziejus, Vasario 16-osios klubas, Lietuvos Reformacijos istorijos bei kultūros draugija. Minėjimas prasidėjo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertu. 

Merkelis Petkevičius – lietuviškos reformatų raštijos pradininkas

 2008 m. spalio 30 d. Vilniuje „Žinijos“ draugijos Mažojoje salėje (Vilniaus g. 22) įvyko renginys, skirtas Reformacijos dienai paminėti. Jį surengė Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros bei „Žinijos“ draugijos. Vakaras prasidėjo Reformacijos himnu-giesme „Tvirčiausia apsaugos pilis yra mums Viešpats Dievas“ (žodžiai ir melodija Martyno Liuterio). Ją ir dar kelias giesmes pakiliai atliko Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios choras „Giesmė“ (vad. Janina Pamarnackienė). Skaitykite toliau