Renginių planas 2015

2015-02-04, 17.30 val. Vilniaus Mokytojų namai, Vilniaus g. 39/6, 215A Reformacijos draugijos išplėstinis posėdis. 2015 m. veiklos programos projekto ir finansinių galimybių svarstymas ir tvirtinimas. Atsak.: D. Balčiauskas 8698 76500, Vyt. Gocentas 2398610 (d.) prof. dr. D. Kirvelis 8678 05489, G. Brazauskienė 8650 19677, I. Ramšienė 8611 97467
Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 3 Data tikslinama! Du Mažosios Lietuvos didieji – Kristijonas Donelaitis ir Liudvikas Rėza. Susitikimas su Liudviko Rėzos premijos laureate, Mažosios Lietuvos raštijos tyrėja dr. Liucija Citavičiūte. Trečiojo L. Rėzos RAŠTŲ tomo, skirto K.Donelaičio kūrybos publikavimo istorijai, sutiktuvės. Dalyvauja Danielius Sadauskas (baritonas). Atsak.: Vyt. Gocentas 2398610 (d.), V. Liauškaitė 8615 54994, A. Petraitytė 8685 82879, K. Pulokas 2428594 (n.)
2015-02-20, 17.15 val. Vilniaus ev. liuteronų parapijos „Liuteronų namų“ konferencijų salė, Vokiečių g. 20 Susitikimas su Brno Masaryko universiteto dėstytoju dr. Vaidu Šeferiu ir jo naujosios monografijos „Kristijono Donelaičio Metų rišlumas“ sutiktuvės.  Atsak.: Vyt. Gocentas 2398610 (d.), K. Pulokas 2428594 (n.) 
2015-04-23 17.30 val.  Vilniaus reformatų bendruomenės namai, Pylimo g. 20-13   Susitikimas su Vilniaus miesto plėtros departamento, miesto estetikos skyriaus vadove Vaiva Deveikiene ir architekte Jurga Silvija Večerskyte-Šimeliūne Tema: Reformatų sodo/parko rekonstrukcijos techninio projekto pristatymas.  Atsak.: D. Balčiauskas 8698 76500, V. Ramša 2150608, prof. dr. R. Žaromskis 8611 14201, D. Juršienė 8612 20402, A.Karosas 8680 81278  
 Jonavos raj., Kulvos miestelisRenginys keliamas į ketvirtą ketvirtį (spalio-gruodžio mėn) Trilogijos „Abraomas Kulvietis“, „Martynas Mažvydas“, „Stanislovas Rapolionis“ sutiktuvės Kulvos kultūros namų salėje.Lietuvių raštijos pradininkų pagerbimas prie obelisko A. Kulviečiui Kulvos kalnelyje. Dalyvauja trilogijos autorius poetas Kostas Fedaravičius.  Atsak.: Vyt. Gocentas 2398610 (d.), K. Pulokas 2428594 (n.),  A. Žemaitaitis 8699 64290, I. Ramšienė 2150608 (n.)  
2015-05-27, 17.30 val. S. Vainiūno namai-muziejus, A. Goštauto g. 2-41 Tradicinis atminimo vakaras „Negailėjęs saulės spindulių“. Apie kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrybą kalbės muzikologas Vaclovas Juodpusis.  Dalyvauja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai. Veiks vaikų keramikos ir tapybos darbų paroda. Bendras renginys su kraštiečių klubu KRIVULĖ ir Vlado Jakubėno draugija.  Atsak.: D. Balčiauskas 8698 76500, A. Kregždė 8687 51378, I. Ramšienė 8611 97467, dr. I. Korsakaitė 8620 98854, A. Dagys 2442400.
2015-06-06 Autobusas išvyksta iš Lukiškių aikštės 9.00 val. „Asmenybių šviesa, amžių neužgesinta…“Biografinė vienos dienos ekskursija po pietryčių Lietuvą (Radvilos, St. Rapolionis ir kt).Veda žurnalistė Aurelija Arlauskienė.  Atsak.: V. Liauškaitė 8615 54994, A. Karosas 8680 81278 J. Brazauskas 8650 82549.
2015-07-21 17.30 val. VilniausEv. reformatų bažnyčia, Pylimo g. 18 Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų, pirmųjų ministrų dr. Martyno Yčo 130-sios ir prof. Jono Yčo 135-osios gimimo metinės Pranešimą skaito prof. Jonas Aničas. Dalyvauja Aušra Pačegonytė (vargonai) ir jungtinis Vilniaus reformatų ir „Pagirių dainorių“ choras GIESMĖ (vadovė ir dirigentė Janina Pamarnackienė). Atsak.: A. Verbickas 8698 86296, D. Juršienė 8612 20402, V. Ramša 2150608
2015-08-01, 02 Autobusas iš aikštelės šalia pramogų ir sporto komplekso FORUM PALACE išvyksta 7.00 val. Dviejų dienų pažintinė kelionė „LDK pilys Baltarusijoje“ Maršrutas: Vilnius-Krėva-Miras-Nesvyžius-Naugardukas-Lyda-Gardinas- Vilnius. Detali informacija pateikiama portale www.reformacija.lt  Kelionė skirta Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-ųjų gimimo metinių jubiliejui.Bendras renginys su LBKS ir kraštiečių klubu KRIVULĖ.  Atsak.: D. Balčiauskas 8698 76500, V. Liauškaitė 8615 54994, A. Klovaitė 8699 04137, D. Janilionienė 8670 01232.
2015-09-16 17.30 val. Vilniaus Mokytojų namai, Vilniaus g. 39/6, Svetainės salė Nemunas ir Mažoji Lietuva.Pranešimą skaito prof. dr. Rimas Žaromskis. Klaipėdos krašto dainas atlieka Mokytojų namų ansamblis „Kankleliai“ (meno vadovė Daiva Čičinskienė). Atsak.: Vyt. Gocentas 2398610, A. Karosas 8680 81278, G. Brazauskienė 8650 19677, A. Arlauskienė 8687 16508.
2015-09-19, 20 Autobusas iš Lukiškių aikštės išvyksta 7.30 val. 2015-ieji – etnografinių regionų metai. Dviejų dienų kelionė į Klaipėdos kraštą per Panemunės pilis, Rambyną, Bitėnus iki Šilutės ir Rusnės.Maršrutas ir kelionės aprašymas tikslinamas.  Atsak.: A. Žemaitaitis 8699 64290, A. Petraitytė 868582879, K. Pulokas 8613 09542, Vyt. Gocentas 2398610, A. Arlauskienė 8687 16508, prof. dr. R. Žaromskis 8611 14201. 
2015-11-03, 17.30 val.Lietuvos mokslų akademijos Mažoji salė, Gedimino pr. 3 Išskirtinio ryškumo Lietuvos Renesanso asmenybė, LDK didysis maršalka, Vilniaus vaivada ir LDK kancleris kunigaikštis MIKALOJUS RADVILA JUODASIS – 500-osios gimimo metinės.Disputas.  Renginys skirtas Reformacijos dienai.  Atsak.: D. Balčiauskas 8698 76500, A. Daučiūnienė 2712421, prof. dr. D. Kirvelis 8678 05489, dr. A. Prašmantaitė, 8659 81212, A. Arlauskienė 8687 16508
Rašytojų klubas, K. Sirvydo g. 6

Renginys nukeliamas į 2016 m.

Svečiuose knygos „Protestantizmo paveldas Lietuvoje“ autorius Rolandas Vytautas Lingys. Atsak.: A. Valionis 8688 71376, A. Petraitytė 8685 82879, I. Ramšienė 8611 97467, A. Arlauskienė 
RD pirmininkas: Donatas Balčiauskas 2449529 (n.), 8698 76500,el. p. Donatas.Balciauskas@gmail.com
Pavaduotojai: Vytautas Gocentas 2398610 (d.), el. p. v.gocentas@lnb.lt
prof. dr. Dobilas Kirvelis 2797853 (n.), el. p. dobilas@kirvelis.lt
Moksl. sekretorė: Ingrida Ramšienė 2150608 (n.), el. p. Ingrida.Ramsiene@vdi.lt
 
Interneto puslapis: www.reformacija.lt
 

Pastaba: Kai kurių renginių data gali būti pakeista. Sekite informaciją: www.reformacija.lt

 

 

Informacija apie kitų organizacijų renginius

2015-02-05, 27 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,Žygimantų g. 1/8 Paroda, skirta Mikalojaus Radvilos Juodojo 500 metų jubiliejui. „Meilės Tėvynei vestas: Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565)“, skirta garsaus Lietuvos valstybės kūrėjo ir gynėjo Mikalojaus Radvilos Juodojo 500 metų jubiliejui paminėti. Renginyje dalyvaus istorikas doc. dr. Deimantas Karvelis, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, viena iš parodos rengėjų – LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus bibliografė Violeta Radvilienė.
2015-02-19- 22 Parodų ir konferencijų centras LITEXPO, Laisvės pr. 3 Reformacijos draugijos narių naujausių knygų sutiktuvės-diskusijos:Vasario 19 d. 12.00 val., konferencijų salė 3.2Penkių naujų knygų, skirtų Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms, pristatymas. Dalyvauja knygų sudarytojos,  I. Lukšaitė ir kiti.Vasario 19 d. 13.00 val., konferencijų salė 5.2 Diskusija „Ar dar skaitysime Donelaitį?“. Dalyvauja I. Lukšaitė, D. Kuolys ir kt.Vasario 20 d. 13.00 val., konferencijų salė 5.5  Vaido Šeferio „Kristijono Donelaičio Metų rišlumo klausimai“ ir Dalios Dilytės „Kristijono Donelaičio pasakėčios“ monografijų pristatymas.  Dalyvauja autoriai, D. Kuolys.Vasario 21 d. 17.00 val., konferencijų salė 5.5  Knygos „Du laiškai: popiežiaus nuncijaus L. Lippomano ir kunigaikščio M. Radvilos Juodojo (1556 m.) polemika“ pristatymas. Dalyvauja D. Dilytė, D. Karvelis, D. Kuolys, D. Pociūtė-Abukevičienė.Vasario 21 d. 19.00 val., konferencijų salė 5.5  Diskusija „Tikintieji ir laisvamaniai: diskusijos baigtos?“  Dalyvauja D. Kirvelis ir kt. Informacija – Vyt. Gocentas 2398610 (d.)
2015-04- (pabaigoje) Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai, Katedros a. 4 Knygos Guido Michelini,  Darius Petkūnas, Žavinta Sidabraitė „Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologijoje“ (kartu su vokiškais originalais – 45 liuteronų giesmės, priklausančios tai religinei poezijai, užėmusiai išskirtinę vietą XVIII a. pirmosios pusės lietuvių literatūroje) sutiktuvės.Dalyvauja knygos autoriai ir sudarytojai akademikas dr. G. Michelini, kun. doc. dr. D. Petkūnas
2015-09-09, 13 Vilniaus universitetas,Universiteto g. 3 Tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija Baltica“ 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.