Mėnesio archyvas: vasario 2014

Astrida Petraitytė. Donelaitis ir kiti mūsiškiai

Tarptautinės Vilniaus knygų mugės (vasario 20–23 d.) įspūdžiai

http://literaturairmenas.lt/2014-02-28-nr-3463/1557-aktualijos-knygu-muge/2431-astrida-petraityte-donelaitis-ir-kiti-musiskiai

Penkioliktąją Knygų mugę iš anksto žadėta orientuoti į klasiką („Laiko patikrintos knygos”!), o šiemet, suprantama, svarbiausias klasikas mums – didysis jubiliatas Kristijonas Donelaitis, lietuviškojo hegzametro kūrėjas. Tad ir savo maršrutą brėžiausi pirmiausia programoje žymėdamasi donelaitiškus taškus, nors nuokrypių ir neišsižadėdama. Skaitykite toliau

Lietuvos aidas. 02 17. Petrui Zablockui – 100

http://www.aidas.lt/lt/naujausios/10061-02-17-petrui-zablockui-100

Kostas Fedaravičius

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas

Petrui Zablockui – 100, tai yra šimtas metų kai gimė Smaliečių kaimo ūkininko šeimoje sūnus, kurį pakrikštijo Petru. Kai poeto Kazio Binkio kišenėje tilpo 100 pavasarių, tai Petro Zablocko šimtmetis pažymėtas ėjimu per rugienas, gražiomis sekmadienių prieklėčių akimirkomis, rūsčiu Uralo veidu, pavargusių obelų žydėjimu, sprangia mokytojo duona, laisvės troškuliu, tikėjimu, kad laisvė duota žmogui būti žmogumi. Skaitykite toliau

Dingusiu laikytas 1591-aisiais išleistos Jono Bretkūno „Postilės“ egzempliorius surastas Jerevane

http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/istorija/dingusiu-laikytas-1591-aisiais-isleistos-jono-bretkuno-postiles-egzempliorius-surastas-jerevane-582-406483?cf=df

Žurnalo „Intelligent Life“ žurnalistė Ieva Rekštytė padėjo Lietuvos mokslininkams surasti XVI a. išleistos Jono Bretkūno „Postilės“ egzempliorių. Skaitykite toliau

R.Kazlas: „Dar einam visi kartu“ (lzinios.lt)

Audrius MUSTEIKIS

http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/r-kazlas-dar-einam-visi-kartu-/173926

Prieš pen­ke­rius me­tus, va­sa­rio 20-ąją, „Lė­lės“ tea­tre įvy­ko spek­tak­lio „Ge­le­žis ir si­dab­ras“ pa­gal Vla­do Šim­kaus poe­zi­ją prem­je­ra. Ro­lan­do Kaz­lo pa­si­rin­ki­mo ne­ti­kė­tu­mas ste­bi­no, do­mi­no, ža­dė­jo. Ku­rį lai­ką vie­šu­mo­je ma­žai ma­ty­tas ak­to­rius po bran­džios ty­los nuo sce­nos pa­sa­kė poe­ti­nį, tea­tri­nį ir žmo­giš­ką­jį ma­ni­fes­tą, ku­rio iki šiol lai­ko­si. Skaitykite toliau

Š. Leonavičiaus iliustracijų paroda ir knygos „Kristijonas Donelaitis. Metai” pristatymas

http://alkas.lt/2014/02/06/bus-atidaryta-s-leonaviciaus-iliustraciju-paroda-ir-pristatyta-knyga-kristijonas-donelaitis-metai/

Vasario 11 d. 17 val. galerijoje „Meno niša“ ( J. Basanavičiaus g. 1/13, Vilniuje) vyks Naujos Dailininkų sąjungos leidyklos artseria knygos Kritijonas Donelaitis METAI pristatymas. Skaitykite toliau