Mėnesio archyvas: sausio 2018

Čikagoje paminėti istoriniai sausio įvykiai

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį pasitinkant, išeivijos visuomenė Čikagos „Tėviškės“ lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje sausio 21 d. rinkosi į iškilmingas atminimo pamaldas 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo ir 1991 m. sausio 13-osios aukoms pagerbti. Minėjimą drauge su „Tėviškės“ parapija rengė Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje Čikagos šauliai ir Mažosios Lietuvos fondas bei draugija. Skaitykite toliau

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE ATIDARYTA VYDŪNO ALĖJA

2018 m. sausio 25 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje buvo organizuota tęstinė 11-oji visuminio ugdymo respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas: akademinio ir dorovinio ugdymo pusiausvyros svarba švietime“, skirta Vydūno 150-osioms gimimo metinėms bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ečiui paminėti. Skaitykite toliau

Siūloma pažymėti Reformacijos dieną

BNS

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys „valstietis“ Arūnas Gumuliauskas siūlo į atmintinų dienų sąrašą įtraukti Reformacijos dieną.

Siūloma ją minėti spalio 31-ąją, numato Seime registruota Atmintinų dienų įstatymo pataisa. Projektu parlamentaras sako norintis atkreipti visuomenės dėmesį į reformaciją ir jos įtaką Lietuvos kultūros, švietimo ir mokslo raidai.

Spalio 31-oji pasirinkta, nes tą dieną 1517 metais Martinas Liuteris paskelbė garsiąsias 95 tezes, laikomas religinio, kultūrinio, socialinio ir politinio reformacijos sąjūdžio pradžia.

Reformacijos dieną spalio 31-ąją mini daugelis evangelikų bažnyčių, ji taip pat plačiai minima įvairių valstybių mokslo ir švietimo institucijų, visuomeninių organizacijų, nurodoma pataisos aiškinamajame rašte.

Pažymima, kad Lietuvoje reformacija skatino gimtosios kalbos vartojimą, raštijos lietuvių kalba kūrimą ir leidybą, švietimo sistemos plėtojimą, tautos savimonės formavimąsi. Tarp garsiausių lietuviškųjų reformatorių – pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmo“ autorius Martynas Mažvydas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis, švietėjas, vienas lietuvių raštijos pradininkų Abraomas Kulvietis.

 

Profesoriaus D. Kauno knygos „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ pristatymas

Sausio 26 d., 17 val., Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks atsiminimų knygos „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ (2017) sutiktuvės, kurią parengė Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. Domas Kaunas, dailininkas profesorius Alfonsas Žvilius.

Ieva Simonaitytė (1897–1978) ‒ viena žymiausių XX amžiaus lietuvių rašytojų, savo kūriniuose talentingai įamžinusi Mažosios Lietuvos krašto tragišką likimą ir jo gyventojų – lietuvių – etninius savitumus. Pažymint jos gimimo 120-ųjų metinių sukaktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje minėjimo programoje buvo numatyta parengti ir išleisti atsiminimų knygą Aš esu Etmės Evė. Ją sudaro Vilniaus universiteto profesoriaus Domo Kauno 1978–1983 m. užrašyti 57 asmenų liudijimai apie I. Simonaitytės gyvenimo kelią, būdą ir kūrybą. Knygoje taip pat skelbiamos archyvinės nuotraukos ir kai kurie dokumentai. Veikalas parengtas kaip mokslinė simonaitistikos šaltinių publikacija. Jos paskirtis – įprasminti socialines ir kultūrines naujoves pralenkusios garsios asmenybės kūrybinių idėjų tęstinumą.

Pranešėjai: Klaipėdos universiteto profesorė R. Bončkutė, VDU doktorantė I. Antanaitytė ir knygos sudarytojas, Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. ir Lietuvos mokslų akademijos narys – akademikas Domas Kaunas. Renginį ves Jurga Bardauskienė.

www.regionunaujienos.lt

http://www.klavb.lt/lt/naujienos/848-atsiminimu-knygos-as-esu-etmes-eve-ieva-simonaityte-amzininku-liudijimuose-sutiktuves.html