Mėnesio archyvas: birželio 2014

Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos kunigo dr. Valdo Aušros knygos „Even So, Come Lord Jesus!“ („Ateik, Viešpatie Jėzau!“) pristatymas

„Even So, Come Lord Jesus!“ („Ateik, Viešpatie Jėzau!“ (Apr 22,20)

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia, Vokiečių g. 20

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje liepos 16 d., trečiadienį, vakaro pamaldose (18.00) pamokslaus Oak Lawn (JAV) Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos kunigas dr. Valdas Aušra.  Po pamaldų (18.40) parapijos „Liuteronų namų“ salėje (įėjimas po varpine) bus pristatyta kunigo dr. Valdo Aušros knyga „Even So, Come Lord Jesus!“.  Tai mokslinis darbas – disertacija „Ateik Viešpatie, Jėzau!: Rusų ortodoksų antropologinės kristologijos pažadas šių laikų teologijai“, už kurią 2010 m. gegužės 16 d. Čikagos liuteronų teologijos universitete (Lutheran School of Theology at Chicago) kun. Valdui Aušrai suteiktas filosofijos mokslų daktaro laipsnis. Knygą anglų kalba 2013 m. gruodžio 6 d. išleido Vokietijoje įsikūrusi akademinės literatūros leidykla Scholars’ Press.

Darbe daugiausia gilinamasi į dviejų rusų ortodoksų teologų veikalus. Sergius Bulgakov ir Vladimir Lossky – du labai skirtingai mąstantys, bet panašaus likimo teologai, po 1917 m. bolševikų perversmo Rusijoje likimo nublokšti į Europą ir ten praleidę likusį savo gyvenimą. Vakarietiškajai tradicijai knygoje atstovauja Vokietijos teologai – reformatas Jürgen Moltmann ir liuteronas Eberhard Jüngel. Taip pat nagrinėjama, kaip nuteisinimo klausimą gvildena pastarojo meto Suomijos liuteronų teologai.

Knygą pristatys autorius kun. dr. Valdas Aušra ir LELB vyskupas dr.(hc) Mindaugas Sabutis.

Plakatas – kvietimas

4118M0YqgaL

Šventė Katyčiuose

Liepos 5 d. Katyčių miestelio šventė. 11.00 val. pamaldos, skirtos Katyčių ev. liuteronų mūrinės bažnyčios pašventinimo 280 metų sukakčiai ir naujo pašventinimo po rekonstrukcijos 20-mečiui. Bus minimos Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-osios metinės. Po pamaldų – pranešimai (doc. dr. Arūnė Liucija Arbušauskaitė, kun. doc. dr. Darius Petkūnas) ir Klaipėdos ev. liuteronų parapijos choro koncertas

Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia 2011 05 28. Kęstučio Puloko nuotr.

katyciai

Kristijono Donelaičio metų ir raštų ratas

Šiais jubiliejiniais Kristijono Donelaičio metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka išleido gausiai iliustruotą istorinėmis nuotraukomis, Mažosios Lietuvos žemėlapiais ir faksimilėmis knygą*„Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“, kurią sudarė dr. Sigitas Narbutas, o parėmė Kultūros rėmimo fondas. Tai prasmingas paminklas lietuvių grožinės literatūros pradininkui, poetui ir Tolminkiemio evangelikų liuteronų kunigui, kurio 300-ąsias gimimo metines šiemet labai plačiai ir minime. Skaitykite toliau