Mėnesio archyvas: gruodžio 2023

M. Mažvydo bibliotekoje pristatyta Liudviko Rėzos „Prutena“

Vytautas Gocentas

Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje gruodžio 5 d. pristatytas Liudviko Rėzos eilėraščių rinkinio „Prutena“ vertimas į lietuvių kalbą (sudarytoja Liucija Citavičiūtė, vertėjas Antanas A. Jonynas, iliustruotoja Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė). Spalvingą leidinį pristatė LLTI Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis, istorikė habil. dr. Ingė Lukšaitė, poetas ir vertėjas Antanas A. Jonynas, literatūrologė, Vydūno draugijos pirmininkė dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, bibliotekininkas Vytautas A. Gocentas, nuotoliniu būdu iš Londono prisijungė iliustruotoja Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė. Liudviko Rėzos eilėraščius skaitė aktorius Vladas Bagdonas.

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininko pavaduotojo Vytauto A. Gocento komentaras:

Didis įvykis po daugelio metų – poetas ir vertėjas Antanas A. Jonynas jau 50 metų brandino mintį išversti Liudviko Rėzos epą „Prutena“ (Prūsija). Paskatino ir drąsino dvidešimtmetį savo studentą prof. Albinas Jovaišas.

Beje, kadaise knygyne „Katalikų pasaulis“ (Šventaragio g. 6) poezijos skaitymų vakare, kuriame dalyvavo poetai dr. Vytautas Rubavičius (šių eilučių autoriaus vaikystės dienų draugas), Antanas A. Jonynas, Vladas Braziūnas ir dar vienas dalyvis, pabaigoje pasiteiravau ar gerbiamas Antanas nesiimtų Rėzos „Prutenos“? Ir didis įvykis – dabar, dar po nemažo laiko tarpo jau leidžiant Rėzos raštus, epas įgavo lietuvių kalbos sklandų ir skambų pavidalą. Vertėjo vokiečių kalbos puikios žinios, poetikos ir vertimo meistrystė šiam Rėzos epui plačiai atvėrė vartus į tėvynainių protus, širdis, jausmus. Puikiai išversta – tai patvirtino vertėjo Antano A. Jonyno ir aktoriaus Vlado Bagdono skaitymai! Laisvai ir didingai skamba epas – ir upelis, ir jūra, ir varpas, kuris gaudžia iš Karvaičių žvejų kaimelio Kuršių nerijoje užpustytos bažnytėlės.

Visi esam laimingi šiuo didžiu įvykiu Lietuvos poetinės literatūros kūryboje. Rėza tvirtai stovi šioje lietuviškos kūrybos pilnatvėje! Širdings dėkui, mielas poete Antanai A. Jonynai – vokiečiai galutinai perleido Kūrėją tėvynainiams, kraštiečiams – Neringos meras Darius Jasaitis dėkojo, džiaugėsi ir kvietė knygos sutiktuves į Pamarį. Dailininko Eduardo Jonušo Rėzos portretinis medžio paminklas Karvaičių kaimo vietoje lemtingai parkrito ir keliauja į Nidos muziejų, o „Prutena“ suskambo krašto gyvasties upeliu, jūra ir varpu!

P. S. Už renginio fotografijas dėkui Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkui, publicistui ir vertėjui Kęstučiui Pulokui. Tarp dalyvių – ir Rėzos krašto rašytoja Astrida Petraitytė, klaipėdiškis Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos antrasis kunigas Ričardas Dokšas, kiti ne tik Lietuvos, bet ir Karaliaučiaus krašto šviesuoliai – iš ten atkako lietuviukų mokytojas ir lietuvybės visuomenininkas Aleksas Bartnikas.