Mėnesio archyvas: rugsėjo 2007

Reformacijos dienos (spalio 31 d.) minėjimai

2007 10 27 11.00 val., Vilniaus Universiteto Teatro salė, Universiteto g. 3 Reformacijos 490 metinių minėjimas, Reformacijos draugijos 15 m. veiklos sukakčiai paminėti skirta tarptautinė konferencija „Reformacija – Pilietinė Visuomenė – Valstybė“.

2006 11 14 „Žinijos“ draugija (Radvilų rūmai), „Biržų-Dubingių Radvilų dvarų visuomenė XVI-XVII a.“ – Vilniaus Pedagoginio universiteto doktorantas Deimantas Karvelis

2005 11 03 Lietuvos nacionalinis muziejus „Jono Radvano „Radviliada“ anuo metu ir dabar“ – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doc. dr. Sigitas Narbutas

2004 11 06 Mokslų akademija, Mažoji salė, Draugijos V-asis suvažiavimas, Alenai Vileišytei-Deveinienei 100 metų „Gyvenimas paaukotas lietuvių tautos kultūros ugdymui ir jos laisvės kovai“ – prof. hab. dr. Jonas Aničas

2003 11 11 “Žinijos“ draugija (Radvilų rūmai) „Radvilų dvaras Lukiškėse“ – VU botanikos sodo skyriaus vedėja Regina Juodkaitė, istorikė Sigita Gasparavičienė, parkotyrininkas Kęstutis Labanauskas

2002 11 08 Vilniaus Universitetas, Teatro salė, tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija ir reforma“, skirta Draugijos įkūrimo ir veiklos 10- mečiui, Reformacijos šventei (spalio 31 d.) paminėti

2001 11 12 “Žinijos“ draugija (Radvilų rūmai) „Kėdainiai – XVII a. kunigaikščių Radvilų globotas Reformacijos centras LDK“ – Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis

2000 11 14 “Žinijos“ draugija (Radvilų rūmai) „Reformacija LDK ir Mažojoje Lietuvoje“ – doc. hab. dr. Ingė Lukšaitė

1999 11 11 “Žinijos“ draugija (Radvilų rūmai) „Barbora Radvilaitė ir XVI a. I-osios pusės LDK didikės“ – istorijos instituto doktorantė Raimonda Ragauskienė

1998 11 05 Rašytojų klubas „Reformacija ir reformizmas“ doc. dr. Dobilas Kirvelis

1997 11 06 Lietuvos menininkų rūmai, Vilniaus miesto rotušė „Trys Lietuvių kultūros atsinaujinimo modeliai XVI a. viduryje“ – doc. dr. Alfredas Bumbliauskas

1996 11 06 Lietuvos rašytojų sąjunga „Reformacija ir lietuvių raštija“ prof. hab. dr. Arnoldas Piročkinas

1995 11 03 Lietuvos menininkų rūmai „Pasaulinės tolerancijos metai ir pamąstymai apie psichologinę jos esmę“ prof. hab. dr. Sigitas Kregždė

1994 10 27 Baroko salė „Reformacijos Lietuvoje asmenybės: šviesa ir tragizmas“ – doc. dr. Ingė Lukšaitė

1993 10 27 Baroko salė „A. Kulviečio kolegija Vilniuje Lietuvos mokslininkų akimis“ – Vytautas Gocentas, „Žodis A. Kulviečiui“ – Kostas Federavičius

Reformacijos draugijai – 15 metų

 

Gegužės 12 dieną Vilniaus mokytojų namuose įvyko draugijos VI-asis suvažiavimas, jame dalyvavo 37 delegatai. Draugijos pirmininkas nuo jos įsikūrimo pradžios, prof. hab. dr. Sigitas Kregždė pateikė pastarųjų trejų metų veiklos ataskaitą: kasmet organizuojama apie 10 įvairių renginių, iš kurių paminėtini Reformacijos dienos vieši minėjimai miesto visuomenei, draugijos narių parengtos ir išleistos knygos: dr. Arūno Baublio monografija „Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės inteligentijos formavimas 1795-1830 metais“ (2006), Jono Aničo „Generolas Silvestras Žukauskas (1861-1937): biografinė apybraiža“ (2006), „Reformacija ir reforma“ (2005, apie 2002 m. lapkričio 8 d. draugijos II-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją Vilniuje), šiemet pasirodys J. Aničo knyga „Jonas ir Martynas Yčai“ ir kt. Skaitykite toliau