Mėnesio archyvas: gruodžio 2007

Lietuvos reformatai minėjo 450-ąsias pirmojo Sinodo metines

Rugsėjo 15-16 d. Biržuose minėta Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Pirmojo Sinodo 450 metų sukaktis. Šia proga sušauktas neeilinis jubiliejinis Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios-Unitas Lithuaniae sinodas bei surengta tarptautinė mokslinė konferencija. Šventėje dalyvavo itin gausus būrys skirtingų bažnyčių tikinčiųjų, dvasininkų bei valdžios atstovų iš Lietuvos ir užsienio šalių. Skaitykite toliau

Straipsniai apie reformaciją ir reformatus

Nuorodų, vedančių į internete pasirodžiusius straipsnius apie reformaciją ir reformatus, sąrašas, kurį sudarė Algirdas Žemaitaitis.

Sinodo suvažiavimas Biržuose http://www.siaure.lt/index/1/631

Evangelikai reformatai šventė Sinodo 450 metų jubiliejų http://www.siaure.lt/article/articleview/961/1/249

Biržuose vyks Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/64032

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Biržuose http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/64309

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai – 450 metų http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=13600344

Istorinis-antropologinis detektyvas Dubingiuose http://www.lzinios.lt/lt/2007-07-04/istorija/istorinis_antropologinis_detektyvas_dubingiuose.html

Kunigaikštis M. Radvila atvyko į Lietuvą http://www.lrytas.lt/?id=11811366061180320347&view=4

Reformatų bažnyčių vadovas neigia Vatikano pretenzijas į „vieną tikrą Bažnyčią“ http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/64978

Naujas leidinys apie garsiuosius Joną ir Martyną Yčus http://www.siaure.lt/index/1/700

Alfredui Šlikui – 105 http://www.siaure.lt/index/1/692

Kaip Biržai saugo Yčų atminimą http://www.siaure.lt/index/1/665

Kaip M. Yčas pravedė rinkimų agitaciją į 1912 m. Rusijos Valstybės Dūmą http://www.siaure.lt/index/1/658

Kristupo Perkūno Radvilos Paveikslas http://www.siaure.lt/index/1/611

Kapinių šventės Papilio evangelikų reformatų parapijoje http://www.siaure.lt/main/turinys/afisa/1/417

Konfirmacija Biržuose http://www.siaure.lt/article/articleview/767/1/219

Krikš­čio­niš­ka šei­mų sto­vyk­la Pa­pi­ly­je http://www.siaure.lt/main/turinys/svetaine/1/806

Biržų vicemeras apskųstas dėl lankymosi bažnyčioje http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=14208481

Baž­ny­čias lan­kan­tis vi­ce­me­ras su­lau­kė ti­kin­čių­jų skun­dų  http://www.siaure.lt/main/turinys/naujienos/1/884

Ramybės parke ieškoma generolo kapavietės http://www.lrytas.lt/?data=20070920&id=lso20_a7070920&sk_id=99&view=2

Išeivių išsaugotos vertybės grįžo į tėvynę http://www.siaure.lt/article/articleview/971/1/249

Apie gyvenimą „pusiau perpjauta širdimi” http://www.siaure.lt/index/1/978

Dėl Biržų pilies išsaugojimo http://www.balsas.lt/projektai/straipsnis162991

Reformatų istorijos mylėtojai minėjo kunigaikščio J.Radvilos 395-ąsias gimimo metines

Gruodžio 4 dieną Vilniaus Karininkų ramovėje Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija kartu su biržiečių kraštiečių klubu „Krivulė“ surengė Lietuvos didžiojo etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos 395 metų gimimo jubiliejaus pagerbimą. Jo metu pristatytas papiliečio Valentino Dagio istorinis romanas „Sakmė apie Jonušą“. Skaitykite toliau