Mėnesio archyvas: sausio 2010

Jono Radvano raštų sutiktuvės

Lietuvos reformacijos istrorijos ir kultūros draugija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, LMA mokslininkų rūmai

2010 m. vasario 4 d. (ketvirtadienis) 17.30 val. Lietuvos mokslo akademijos Mažoji salė (Gedimino pr. 3, Vilnius)

„Jonas Radvanas anuo metu ir dabar“ – Jono Radvano Raštų sutiktuvės

Autorius: Doc. dr. Sigitas Narbutas

Dalyvauja:

Doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė, Doc. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Prof. habil. dr. Sigitas Kregždė, Dr. Mindaugas Kvietkauskas, Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis

Vilniaus reformatų choras „Giesmė“ (Vadovė Janina Pamarnackienė)

Veiks knygynėlis

Maloniai kviečiame

Įėjimas laisvas

Rengėjai 

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos ev. liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2010 m. (4)

XVI a. pr. gimė Bernardas Holtorpijus, poetas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, vėliau Frankfurto prie Maino universiteto profesorius. „Elegijos mirus Šviesiausiam vyrui daktarui Stanislovui Rapolioniui…“ („Elegia de obitu Clarissimi viri Stanislai Rapagelani…“, 1545 m.) autorius.

Mirė po 1577 m. Skaitykite toliau

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos ev. liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2010 m. (3)

2010 m. sausis

1910 I Tilžėje Jonas Vanagaitis pradėjo leisti mėnraštį „Allgemeine litauische Rundschau“ (1910–1912 m.), kurio tikslas burti visus lietuvininkus į vieną šeimą, informuoti ir išjudinti jau nutautėjusius tėvynainius, teikė žinių ir apie Didžiąją Lietuvą. Skaitykite toliau