Renginių planas 2016

Reformacijos Draugijos Rrenginių planas 2016

2016-01-21, 17.30 val. (ketvirtadienis),

Vilniaus Mokytojų namai, 216 auditorija,

Vilniaus g. 39/6

Reformacijos draugijos išplėstinis posėdis. 2016 m. veiklos programos projekto ir finansinių galimybių svarstymas ir tvirtinimas.

Atsak.: D. Balčiauskas, V. Gocentas, prof. D. Kirvelis, I. Ramšienė, G. Brazauskienė, A. Dagys

2016-02-22, 17.30 val. (pirmadienis),

Vilniaus Mokytojų namai, Svetainės salė,

Vilniaus g. 39/6

Baltoskandijos idėjos XXI-e amžiuje.

Svečiuose „Baltoskandijos akademijos“ direktorius Arūnas Bliūdžius.

Kino juostos „Kai jūra skalauja krantus“ peržiūra. Režisierius Vytautas Jankevičius, konsultantas prof. habil. dr. Rimas Žaromskis.

Atsak.:  D. Balčiauskas 8698 76500, A. Karosas 8680 81278

2016-03-17, 17.00 val. (ketvirtadienis),

Lietuvos Mokslų  akademijos Vrublevskių biblioteka,

Žygimantų g. 1/8

 

Žurnalistės, rašytojos Aurelijos Arlauskienės knygos „Jašiūnų dvaras – kultūros židinys“ sutiktuvės.

Dalyvauja knygos sudarytoja Aurelija Arlauskienė ir kt. autoriai.

Bendras renginys su MA Vrublevskių biblioteka.

Atsak.:  habil. dr. A. Prašmantaitė 8659 812812, V. Liauškaitė 8615 54994

2016-04-23, 11.00 val. (šeštadienis),

Vilniaus Mokytojų namai,

Svetainės salė,

Vilniaus g. 39/6

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos IX suvažiavimas.

Atsak.: RD valdyba

2016-05-25, 18.00 val. (trečiadienis),

S.Vainiūno namai-muziejus,

A. Goštauto g. 2-41

Atminimo vakaras „Sugrąžintas į Tėvynę“.

Kompozitoriaus Vlado Jakubėno asmenybė ir kūryba – muzikologas Vaclovas Juodpusis.

Dalyvauja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Veiks vaikų keramikos ir tapybos darbų paroda.

Bendras renginys su kraštiečių klubu KRIVULĖ ir Vlado Jakubėno draugija.

Atsak.: D. Balčiauskas 8698 76500, A. Kregždė 8620 75000

2016-06-07, 18.00 val. (antradienis),

Rašytojų klubas,

K. Sirvydo g. 6

Knygos „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“ sutiktuvės.

Dalyvauja autorius dr. Martynas Purvinas ir architektė Marija Purvinienė.

Atsak.: V. Gocentas 8683 93292, A. Valionis 8688 71376

(KELIONĖ NUKELIAMA Į RUGSĖJĮ)

Autobusas iš Lukiškių a. išvyksta 7.00 val.

 

Dviejų dienų ekskursija „Pamario kraštas ir Mažoji Lietuva“

Kelionė skirta Liudviko Rėzos metams.

Atsak.: K. Pulokas 8613 09542, V. Liauškaitė 8615 54994, Vytautas Gocentas, Rimas Žeromskis

2016-08-27/28

Autobusas iš FORUM  PALACE aikštelės išvyksta 7.00 val.

Dviejų dienų kelionė „Kunigaikščių Radvilų keliais…“

Maršrutas: Vilnius – Krėva – Minskas – Nesvyžius – Miras – Naugardukas – Lyda – Vilnius.

Bendras renginys su LBKS.

Atsak.:  D. Balčiauskas 8698 76500, L. Bartkienė 8614 15560

2016-09-13, 18.00 val. (antradienis),

Vilniaus ev. reformatų bažnyčia,

Pylimo g. 18

Jono Bretkūno kelias į XXI amžių.

Pranešimą skaito dr. Ona Aleknavičienė – Lietuvių kalbos institutas.

Minime Jono Bretkūno 480-asias gimimo metines.

Dalyvauja Aušra Pačegonytė – vargonai ir jungtinis Vilniaus reformatų ir „Pagirių dainorių“ choras GIESMĖ – vadovė ir dirigentė Janina Pamarnackienė.

Atsak.: A. Žemaitaitis 8699 64290, D. Juršienė 8612 20402

2016-11-08, 17.00 val. (antradienis),

Lietuvos Mokslų akademijos Mažoji salė, Gedimino pr. 3

Liudvikas Rėza – lietuvių kalbos pagrindų kūrėjas – 240-osios gimimo

metinės. Kalbės Liudviko Rėzos premijos laureatė, Mažosios Lietuvos raštijos tyrėja dr. Liucija Citavičiūtė.

Skambės tradicinė pamario krašto muzika ir Liudviko Rėzos dainos.

Atlieka ansamblis GIEDRUŽĖ (Nida).

Skirta Reformacijos dienai.

Bendras renginys su Mokslininkų rūmais ir Lietuvos liaudies kultūros centru.

Atsak.: A. Daučiūnienė 271 2421, D. Balčiauskas 8698 76500,

A. Klovaitė 8699 04137

2016-11-27, 12.30 val. (sekmadienis),

Vilniaus ev. liuteronų parapijos „Liuteronų namų“ konferencijų salė,

Vokiečių g. 20

Danielius Kleinas – žymiausias XVII a. lietuvių raštijos atstovas Prūsijoje.

Pranešimą skaito dr. Mindaugas Šinkūnas – Lietuvių kalbos institutas.

Minime 350-asias mirties metines.

Atsak.:  K. Pulokas 8613 09542, I. Ramšienė 8611 97467

RD pirmininkas: Donatas Balčiauskas 2449529 (n.), 8698 76500,

el. p. Donatas.Balciauskas@gmail.com

Pavaduotojai: Vytautas Gocentas 8683 93292, el. p. v.gocentas@lnb.lt
prof. habil. dr. Dobilas Kirvelis 8678 15489, el. p. dobilas@kirvelis.lt
Sekretorė: Ingrida Ramšienė 8611 97467, el. p. Ingrida.Ramsiene@vdi.lt

Pastaba: Kai kurių renginių data gali būti pakeista. Sekite informaciją: www.reformacija.lt