Mėnesio archyvas: lapkričio 2010

Europinė reformatų identiteto dimensija A. Volano veikaluose

Kun. dr. Kęstutis DAUGIRDAS, Mainz 

Šveicariškos Reformacijos tyrinėtojai, dirbę su Ženevos reformatoriaus Jono Kalvino teologiniu paveldu, yra vieningos nuomonės dėl vieno iš šios Reformacijos šakos kilusių bažnyčių identiteto elementų: tiek Kalvinui, tiek juo sekusiems teologams yra būdingas universalumo siekis, t. y. įsitikinimas, kad jiems pavesta teologinė atsinaujinimo misija aprėpia visą Europą, kas ano meto pasaulėžūroje vis dar neretai reiškė visą pasaulį. Skaitykite toliau