Mėnesio archyvas: gruodžio 2020

SVEIKINIMAI IR PADĖKA DRAUGIJOS GARBĖS PIRMININKUI SIGITUI KREGŽDEI

SVEIKINIMAI IR PADĖKA DRAUGIJOS GARBĖS PIRMININKUI SIGITUI KREGŽDEI.
PROFESORIAUS DRAUGIJAI DOVANOTI METAI BRANDINO, AUGINO DRAUGIJĄ.
DĖKUI IR SĖKMĖS, SVEIKATOS, TOLIMESNIO GYVENIMO DŽIAUGSMO

Miela ir malonu sveikinti žymų Lietuvos pedagogą ir mokslininką, psichologijos prof. habil. dr. Sigitą Kregždę, Lietuvos Reformacijos ir kultūros, Lietuvos psichologų draugijų garbės pirmininką, gruodžio 24 dieną, Kūčių dieną švenčiantį gimtadienius, o šiemet – ir gražų 90-metį.

prof. Sigitas Kregždė

Atgimimas padovanojo arba teisingiau sugrąžino daug svarbių žmogui ir Lietuvai vertybių, iškėlė kitas bendrapiliečių gyvenimo, darbo, veiklos puses. Kūrėsi politiniai ir visuomeniniai judėjimai, draugijos…

1992 m. Reformacijos draugija taip pat sutelkė bendraminčius, kuriems reikėjo lyderio. Dėkui, kad buvo ir tebėra mielas žmogus – Sigitas Kregždė, kilęs iš Biržų krašto, iš Papilio valsčiaus Smaliečių ūkininkų šeimos.

Iš priekyje einančio daug reikalaujama, daug norima – Profesorius ir telkė, ir vedė į priekį. Draugijos tarybos ilgametė narė doc. habil. dr Ingė Lukšaitė kartą pastebėjo, kad daug prasmingų visuomeninių kultūros ar kitų draugijų jau baigė savo misiją, o Reformacijos tebeveikia ir atlieką naujus darbus, siūlo ir įgyvendina prasmingus sumanymus – jie svarbūs draugijai, Vilniui, Lietuvai…

Gerai žinome, kad Profesorius ne tik toli mato, bet ir arti pastebi – kiekvienas narys  ir jo darbas įvertintas, o jei reikia pagalbos – padrąsintas. Todėl čia draugijos narių savanorystė, pagarba bei pagalba vienas kitam auga ir yra veikimo sėkmės pamatas, o Profesoriaus pavyzdys pasilieka galiojančiu. Jo įžvalgi, jautri ir pagarbi mokslininko laikysena sėkmingai užtikrino nuoseklų ir augantį draugijos veikimą.

Paminklas „Reformacijai ir lietuvių raštijos pradininkams“ – jau penkerius metus stojasi į savo vietą Vilniaus Reformatų sode. Miestas ir Lietuva, kaip ir kitos kultūringos Europos ar pasaulio valstybės, turės savo raštijos pradininkų atlikto ir vis sėkmingai gyvuojančio lietuvybės žygio į ateitį iškilų ženklą. Čia bus ne tik nuostabus miestiečių sodas, bet ir istorijos, kultūros mokykla po atviru dangumi. Čia galės skambėti muzika, giesmė, čia bus atmenamos išėjusiųjų pastangos ir pasiekimai. Čia bus gera prisėsti, pasikalbėti, pasidžiaugti vis atsinaujinančia sostine ir jos naujomis miestelėnų kartomis. Tai taip pat mūsų Profesoriaus veikimo palikimas šiai ir ateinančioms bendražygių, bendrapiliečių kartoms.

Taigi, miela ir malonu sveikinti, dėkoti, linkėti sveikatos ir ilgų metų.

Mums gera darbuotis, nes Profesoriaus parodyta kryptis yra ir pasilieka vaisinga.

Dėkui ir dėkui, gerbiamas Profesoriau, už gebėjimą turėti, ir dosniai pasidalinti.

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija

APIE PROFESORIŲ SIGITĄ KREGŽDĘ IŠSAMIAU:   https://reformacija.lt/wordpress/tag/sigitas-kregzde/