Mėnesio archyvas: lapkričio 2016

TAURAGĖS ISTORINĖS KAPINĖS

Edmundas Mažrimas. „Tauragės istorinės kapinės“. Leidėjas – Tauragės kultūros centras, 2016 (200 egz.).

  Knygos įvade parašyta: „Į  senąsias Tauragės miesto kapines reiktų žvelgti kaip į miesto meno ir istorijos paminklą, kuris per čia palaidotų žmonių gyvenimo istorijas atspindi XIX-XXI a. krašto istoriją, o per antkapinius paminklus – skirtingo laikmečio paminklinės skulptūros meno kryptis ir tendencijas. Čia glūdi miesto istorija, kurią reikia pažinti ir vertinti. Dalį miesto istorijos dar dabar galima atsekti, tik vargu ar galima sustabdyti nykstantį paveldą – antkapinius paminklus“.

Skaitykite toliau

Reformacijos ir L. Rėzos vakaras Vilniuje

 Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija sostinės visuomenę kasmet pakviečia šventiškai paminėti Reformacijos dieną. Šiemet Lietuvos mokslų akademijoje lapkričio 8 d. surengtas Liudviko Martyno Gedimino Rėzos (1776–1840) vakaras. Paskaitą „Liudvikas Rėza: tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos“ skaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, L. Rėzos raštų sudarytoja dr. Liucija Citavičiūtė, Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos 2014 m. laureatė. Skambėjo šios premijos 2016 m. laureatų – Nidos folkloro ansamblio „Giedružė“ (vad. Audronė Buržinskienė) atliekamos L. Rėzos rinkinio dainos. Skaitykite toliau

Patvirtintas Reformacijos metų planas

© Lietuvos žinios

Vyriausybė patvirtino planą, kaip Lietuvoje kitais metais bus minimos 500-osios Reformacijos metinės. Plane numatyta organizuoti Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkų atminimo įamžinimo paminklo sostinės Reformatų parke skulptūrinių – architektūrinių idėjų konkursą.

Vyriausybė taip pat numato, kad kitąmet turės būti parengti turistiniai maršrutai reformacijos atminties keliais: „Protestantiškieji Radvilų keliai“, „Reformacija ir K.Donelaičio kelias“, „Lietuva ir reformacinė Europa: Vilnius-Vitenbergas-Siena-Vilnius“ bei išleistas kelionių vadovas.

Be kitų iniciatyvų, planuojama parengti ir išleisti evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų giesmių rinktinę bei kompaktinę plokštelę. Numatyta organizuoti ir įvairius seminarus, plenerus, diskusijas bei parodas reformacijos tema, leisti apie ją leidinius.

Reformacija buvo religinis sąjūdis, egzistavęs XV – XVII amžiaus Europoje. Jis siekė reformuoti Romos katalikybės doktriną, kultą ir bažnyčią. Reformacijos pradžia laikomi 1517 metai, kai Martinas Lutheris šiųmetinės Vokietijos mieste Vitenberge paskelbė savo garsiąsias 95 tezes, prikalęs jas prie bažnyčios durų.

bazn_vln_2013_d

Gyvosios kraštotyros pėdomis: susitikimas su dr. M. Purvinu

http://www.voruta.lt/gyvosios-krastotyros-pedomis-susitikimas-su-dr-m-purvinu/

Dr. M. Purvinas ir  M. Purvinienė

Loreta LIUTKUTĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir bibliografijos skyriaus vedėja, www.mazoji-lietuva.lt

Lapkričio 4 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, įgyvendindama iš dalies Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos finansuojamą projektą „Gyvoji kraštotyra“,  surengė susitikimą su kultūros paveldo, senųjų kaimų, urbanistikos ir kraštovaizdžio tyrinėtoju, architektu, knygų autoriumi, humanitarinių mokslų daktaru, docentu Martynu Purvinu.   Skaitykite toliau

Netekome mūsų Irenos Skomskienės

Taip neseniai Mokslų akademijoje lapkričio 8 d. midėdami L.Rėzos 240-ąsias metines džiaugėmės mūsų mielos, kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos pirmininkės, muzikos istorikės ir choro dirigentės Irenos Skomskienės naujai išleistą publikacijų knygele „Dainų ir kovų keleivis” ir šiandien mus pasiekė liūdna žinia, kad Irena Skomskienė mus paliko…

Velionė bus pašarvota lapkričio 18 d. nuo 16 val. J.Matulaičio bažnyčios šarvojimo salėje, išlydėsime šeštadienį 14 val.

Informacija iš muzikų draugijos:

http://www.muzikusajunga.lt/u/skomskien%C4%97-irena-ramut%C4%97#profile-user

Draugija nuoširdžiai užjaučia Irenos Skomskienės artimuosius.

Prisiminkime jos didžiulį indėlį mūsų kultūrai. Dalinamės Mažosios Lietuvos informacija apie taip neseniai publikuotą ponios Irenos Skomskienės knygą:

http://www.mazoji-lietuva.lt/rezos-fenomenas/

Reformatų skveras

Lapkričio 16 dieną 14.05 val per Lietuvos Kultūros kanalą kviečiame žiūrėti laidą „Pradėk nuo savęs”, kurioje bus transliuojamas interviu su Donatu Balčiausku bei dr. Ina Dagyte – kalbės apie Reformatų skvero tvarkymą Vilniuje.

Pamažu istoriniai archyvai iš Sibiro pasiekia Lietuvą

Asociacija „Lietuvių tiltai” per projektą „Lietuvių Sibiriada – paveldas”, vadovaujami bažnyčios istorijos licenciato Viktor Biloto šią vasarą darbavosi Rusijos gilumoje, Sibire. Į Lietuvą parvežta per 700 archyvinių bylų lapų. Tarp jų keturios – brolių Jono ir Martyno Yčų ir viena Lietuvos diplomato, teisininko Jono Aukštuolio bylos.

sibiriada

sibiriadak