Mėnesio archyvas: lapkričio 2019

Šventėme Reformacijos dieną

Spalio 31-ąją evangeliškasis pasaulis šventė Reformacijos dieną. Šitaip kasmet prisimenama šio Bažnyčios atsinaujinimo sąjūdžio pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai teologijos daktaras Martynas Liuteris Vitenberge viešai paskelbė 95 tezes, kuriomis kritikavo to meto Bažnyčioje įsigalėjusias praktikas, nesuderinamas su Šventuoju Raštu.

 Daugelyje Lietuvos evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų parapijų Reformacijos diena švenčiama artimiausio sekmadienio pamaldose.

 Norėtųsi pasidžiaugti, kad pernai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu spalio 31-oji – Reformacijos diena – buvo oficialiai įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą.

 Reformacijos dieną Vilniuje šiemet spalio 31-ąją, ketvirtadienį, evangelikų reformatų bažnyčioje kvietė vieša paskaita „Liuterio katekizmų išmintis“ – kodėl visi evangelikai juos turėtų studijuoti ir mūsų dienomis. Paskaitoje katechetas Holgeris Lahayne’as glaustai apžvelgė ir kitų konfesijų XVI a. katekizmus.

 Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia Reformacijos dieną bendromis pamaldomis šiemet šventė lapkričio 2-ąją Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje. Pamaldų dalyviai galėjo įsigyti ką tik lietuvių kalba pirmą kartą išleistą žinomo XVI a. liuteronų teologo Martyno Chemnico „Enchiridioną“, o Vilniaus parapijos antrajam kunigui Ričardui Dokšui už ilgametę tarnystę įteiktas tarnybinis sidabrinis kryžius. Paminėtas ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pirmojo Sinodo Nepriklausomoje Lietuvoje šimtmetis. 1919 m. spalio 15 d. Kaune sušauktas Sinodas oficialiai atkūrė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčią.

 Sostinės visuomenę paminėti Reformacijos dieną jau daugiau nei ketvirtį amžiaus kasmet pakviečia ir Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija – šiemet minėjimo vakaras surengtas lapkričio 7 d. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje. Šįkart Reformacijos dienai skirto disputo tema – „Iš kunigaikščių Radvilų istorijos: Lietuvos evangelikų reformatų nekropolis Kėdainiuose“.  Verta paminėti, kad Reformacijos dieną Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kriptoje buvo perlaidoti XVII–XVIII amžių kėdainiečių evangelikų reformatų palaikai, netikėtai aptikti vykdant po bažnyčia įrengto Radvilų mauzoliejaus renovacijos darbus.

 Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija toliau telkia lėšas paminkluiLietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams. Paminklas Vilniuje, Reformatų skvere Pylimo gatvėje, priešais evangelikų reformatų bažnyčią, turėtų iškilti jau kitais metais. Skulptūrinėje kompozicijoje „Stelos“ bus įamžinta dešimt mūsų valstybės, jos visuomenės ir kultūros raidai nusipelniusių asmenybių: Mažosios ir Didžiosios Lietuvos, liuteronų ir reformatų, dvasininkų ir kitų gyvenimo pašaukimų atstovų. Tai Mikalojus Radvila Juodasis ir Mikalojus Radvila Rudasis, Martynas Mažvydas, Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapolionis, Andrius Volanas, Baltramiejus Vilentas, Jonas Bretkūnas, Merkelis Petkevičius, Jokūbas Morkūnas.

 Daugiau informacijos apie paminklą bei galimybę jam paaukoti rasite Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos interneto svetainėje reformacija.lt 

                                                                                                              Kęstutis Pulokas

Komentaras skambėjo radijo stoties XFM laidoje „Redaktoriaus žodis“, 2019 11 11

Minėjimo vakaras „Liuterio katekizmų išmintis“ Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje, 2019 10 31. Nuotrauka Kęstučio Puloko.

Reformacijos šventės pamaldose Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje sveikinimo žodį taria Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius. Nuotrauka Kęstučio Puloko.
Reformacijos dienos minėjimas LMA, 2019 11 07. Kęstučio Puloko nuotrauka

SU REFORMACIJOS DIENA!

LIETUVOS REFORMACIJOS  ISTORIJOS IR KULTŪROS DRAUGIJA
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS  SKYRIUS „MOKSLININKŲ RŪMAI“                                        VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS FAKULTETAS

2019 m. lapkričio 7 d. (ketvirtadienis), 17.00 val.  
LIETUVOS  MOKSLŲ  AKADEMIJOS  MAŽOJI  KONFERENCIJŲ  SALĖ                                  Gedimino pr. 3, Vilnius

DISPUTAS
IŠ KUNIGAIKŠČIŲ RADVILŲ ISTORIJOS: LIETUVOS  EVANGELIKŲ REFORMATŲ NEKROPOLIS KĖDAINIUOSE

Renginys skirtas Reformacijos dienai    

Prof. dr. Raimonda RAGAUSKIENĖ, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
„DUOMENYS APIE KĖDAINIŲ EV. REFORMATŲ BAŽNYČIOJE PALAIDOTŲ KUNIGAIKŠČIŲ RADVILŲ SVEIKATĄ“

Prof. dr. Deimantas KARVELIS, Vilniaus universiteto Istorijos fak.
„EV. REFORMATŲ BAŽNYČIŲ RADVILŲ KĖDAINIUOSE STATYBA IR REKONSTRUKCIJA XVII-XVIII a.“

Prof. dr. Aivas RAGAUSKAS, Vilniaus universiteto Istorijos fak.  
„EV. REFORMATŲ PALAIDOJIMAI KĖDAINIUOSE (XVII a. 5 dešimt.- XVIII a.): BAŽNYTINIŲ MIRTIES METRIKŲ ANALIZĖ“

Disputą moderuoja:
Prof. dr. Albinas KUNCEVIČIUS, Vilniaus universiteto Istorijos fak.

Dalyvauja: Kėdainių Ev. reformatų bažnyčios kriptų tyrėjai

Kėdainių krašto muziejaus atstovai

Choras GIESMĖ, vadovė Gražina PETRAUSKAITĖ

Partneriai: Lietuvos mokslų akademija, Kėdainių krašto muziejus

Maloniai kviečiame