Mėnesio archyvas: birželio 2023

FELICIJONAS KONSTANTINAS FEDARAVIČIUS. 1938–2023. IN MEMORIAM

2023 m. birželio 18 d. Jonavoje po sunkios ir ilgos ligos, eidamas 85-uosius metus, mirė pedagogas, žurnalistas, poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas Felicijonas Konstantinas (Kostas) Fedaravičius. 

Literatas gimė 1938 m. spalio 25 d. Sklėriškyje (Nemunėlio Radviliškio valsčius, dab. Biržų r.). 1948–1958 m. mokėsi Nemunėlio Radviliškio vidurinėje mokykloje (Biržų r.), 1967 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (lietuvių kalba ir literatūra).

1961–1963 m. mokytojavo Kiemėnų aštuonmetėje mokykloje (Pasvalio r.), 1963–1965 m. – Biržų neakivaizdinės mokyklos metodininkas, 1965–1966 m. šios mokyklos mokytojas ir „Biržiečių žodžio“ korespondentas, 1966–1969 m. Biržų neakivaizdinės mokyklos mokytojas, 1969–1974 m. Krinčino aštuonmetės mokyklos (Pasvalio r.) mokytojas, 1974–1975 m. laikraščio „Darbas“ (Pasvalio r.) kultūros skyriaus vedėjas, 1975–1985 m. „Jonavos balso“ (Jonavos r.) kultūros skyriaus vedėjas, 1985–1989 m. laikraščio „Jonavos balsas“ redaktoriaus pavaduotojas, 1989 m. Valstybinės įmonės „Leidykla“ direktorius, 1995 m. UAB „Dobilo leidykla“ direktorius ir vyriausiasis redaktorius, V. Kudirkos leisto žurnalo „Ūkininkas“ 1989 m. atkūrėjas ir vyriausiasis redaktorius, 19901991 m. dar ir laikraščio „Jonava“ redaktorius. Nuo 1994 m. vadovavo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungai, kurios būstinė yra Jonavoje.

K. Fedaravičius pirmuosius savo eilėraščius parašė ir spausdino periodinėje spaudoje. Išleido sonetų rinkinius „Tu – moteris“, „Man reikia tavęs“ (abu 1992 m.), „Ateik“, „Vilniaus sonetai“ (abu 1993 m.), „Atsisveikinimas gruody“ (1994 m.). Paskelbė publicistikos ir 1970–1994 m. jam rašytų Eugenijaus Matuzevičiaus laiškų leidinį „Mielas Bičiuli ir Broli…“, interviu su Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nariais rinkinį „Mano tėviškė – Rojaus kampelis“ (abu 1998 m.), publicistikos knygą „Jonaviečiai“ (1999 m.), sudarė kaimo rašytojų kūrybos almanachų.

K. Fedaravičius – Aukštaitijos žurnalistų susivienijimo apybraižos premijos, Aukštaitijos poezijos konkurso „Lino“ žiedas laureatas, Radviliškio r. apybraižos konkurso premijos laureatas, Jonavos rajono apybraižos konkurso prizininkas, Lietuvos žurnalistų sąjungos Publicistikos konkurso prizininkas, Lietuvos žurnalistų sąjungos premijos laureatas (1985 m.).

K. Fedaravičiaus iniciatyva Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos atstovai buvo nuolatos kviečiami į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos renginius, į kuriuos vykdavo ir Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupai Jonas Kalvanas vyresnysis, Jonas Kalvanas jaunesnysis, Mindaugas Sabutis, o su knygynėliu ir naujausiais Lietuvos Biblijos draugijos leidiniais direktorius dr. Mykolas Mikalajūnas.  Žinia, K. Fedaravičius buvo vienas iš lietuvių raštijos pradininko, kultūros ir Reformacijos veikėjo Abraomo Kulviečio paminklo Jonavoje sumanytojas. 

2010 m. Radvilų rūmuose („Žinijos“ draugijoje) vyko Reformacijos draugijos organizuotas K. Fedaravičiaus sonetų romano „Abraomas Kulvietis“ (Jonava, 2010) sutiktuvės, kuriose dalyvavo autorius, o taip pat profesoriai habil. dr. Sigitas Kregždė ir Juozas Vytautas Uzdila. Po trijų metų sulaukėme ir K. Fedaravičiaus sonetų romanų-kronikos „Martynas Mažvydas“ (Jonava, 2013), o 2015 m. ir publicistinių sonetų romano (su lyriniais intarpais) „Stanislovas Rapolionis“ (Jonava, 2015).

Reformacijos draugijos narių atmintyje pasilieka prasmingi K. Fedaravičiaus darbai, švietėjiška veikla, nuoširdaus bendravimo dovana. Užuojauta velionio šeimai, artimiesiems, bendražygiams.

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija

Sonetų romano-kronikos „Martynas Mažvydas“ viršelio vaizdas:

https://www.aidas.lt/lt/naujausios/15014-07-30-mazvydo-zodis-zaibo-vingis

https://www.rasyk.lt/rasytojai/kostas-fedaravicius.html

https://www.aidas.lt/lt/ivykiai/article/10993-06-28-susitiko-du-musu-tautos-milzinai

https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-kaimo-rasytoju-sajunga/

Skaudžią ir sunkią išsiskyrimo valandą palydint mylimą Mamytę į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame Aureliją Arlauskienę ir artimuosius

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija

Radvano poemos Radviliada skaitymai

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija birželio 8 dieną vėl pakvietė į Jono Radvano epo „Radviliada” skaitymus Reformatų sode prie statomo paminklo Reformacijai ir lietuvių raštijos pradininkams. Renginį vedė Danguolė Juršienė, žodį tarė „Radviliados” vertėjas iš lotynų kalbos dr. Sigitas Narbutas, epo ištraukas skaitė Viršuliškių mokyklos moksleivės, Vilniaus ev. reformatų parapijos varpininkas Vidmantas Kuprevičius, aktorius ir režisierius Vytautas Mikalauskas ir kt. Paminklo statymo komiteto kanclerė dr. Ina Dagytė-Mituzienė priminė apie būtinybę toliau aukoti paminklo statybai. Susiėjimą malda baigė katechetas Holger Lahayne, renginio dalyviai aplankė ev. reformatų bažnyčią. Kaip paremti paminklo statybą, žiūr.: https://reformacija.lt/wordpress/parama/paminklas-reformacijos-pradininkams/

Radviliada skaitymai

2023-06-08, ketvirtadienį, 17.00 val. Reformatų sode, prie statomo paminklo renginys Paminklo „Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams“ belaukiant…XVI a. LDK poeto Jono Radvano herojinės poemos, lietuvių epo RADVILIADA skaitymai. Kviečiame!