Draugija

Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija yra pasaulietinė, nekonfesinė, nepolitinė dorovinio ir kultūrinio tobulinimosi organizacija, siekianti priminti per pastaruosius 500 metų reformacijos propaguotas humanistines švietimo, tautiškumo bei tolerancijos idėjas ir apmąstyti jų gyvybingumą bei prasmę šiandieninėje modernioje, tačiau dažnai kamuojamoje išskirtinių materialinio komforto vertybių tesiekiančioje, susipriešinusioje visuomenėje.

Pirmaisiais atsikūrusios Lietuvos nepriklausomybės metais kultūrininkai pasiūlė ir 1992 m. balandžio 25 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos salėje (Gedimino per. 3) įkūrė Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugiją, siekiančią pažinti ir puoselėti lietuviškąjį Reformacijos istorijos ir kultūros vertybių paveldą, kauptą Lietuvoje nuo XVI amžiaus.

Draugija yra nekonfesinė, nepolitinė, visuomeninė kultūros ir istorijos organizacija, vienijanti įvairių požiūrių, nuostatų bei tikybos asmenis, siekiančius tarpusavio supratimo, tolerancijos ir pagarbos kitaip mąstantiems. Draugijos tikslas – padėti kurti šiuolaikinę Lietuvos pilietinę visuomenę.

Per dvidešimt savo veiklos metų Draugija rengė paskaitas, kurių vienos buvo šviečiamojo pobūdžio, kitos pristatė naujausių tyrinėjimų išvadas, minėjo svarbiausias Lietuvai kultūros datas, žymiųjų Lietuvos kultūros veikėjų, lietuviškų knygų rengėjų jubiliejus, organizavo keliones į su Reformacijos istorija susijusias vietas. Įvyko daug susitikimų su protestantiškąjį paveldą tyrinėjančiais mokslo žmonėmis, svečiais iš lietuviškosios išeivijos, Draugijai savo veikla ar dvasia artimų Lietuvos bei užsienio visuomeninių organizacijų atstovais. Kasmet spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje Draugijos ypatingu viešu susirinkimu pažymi ligi tol buvusią išimtinai bažnytinę protestantiškų bendruomenių šventę – Reformacijos dieną. Ji minima, atmenant Reformacijos pradžią Europoje – 1517 m. spalio 31 d., kai Martynas Liuteris Vokietijoje paskelbė 95-ias tezes.

Į visus renginius yra kviečiami ne tik draugijos nariai, bet ir sostinės, Lietuvos visuomenė. Draugijos veiklą plėtoja skyriai Vilniuje, Kaune, Biržuose, Kėdainiuose, taip pat rėmėjai Tauragėje, Jonavoje, Klaipėdoje, Panevėžyje. Draugijos veikla susidomėjo Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga, užsimezgė abipusiai partnerystės ryšiai. Nuoširdus bendravimas sieja Draugiją su Vokietijoje veikiančiu LIONS klubo Šlezvigo Holšteino skyriumi – kasmet Lietuvą aplankantys jų atstovai skaito pranešimus, renka ir teikia paramą draugijos veiklai, leidiniams rengti ir leisti. Dalykiniai ir bičiuliški ryšiai palaikomi su Biržų krašto išeiviais, susibūrusiais „Krivulės“ klube, Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“, Kėdainių krašto muziejumi, Lietuvos bajorų karališkąja sąjunga bei atskiromis JAV ir Kanados lietuvių organizacijomis ir kai kuriais Vokietijos, Lenkijos, Ukrainos, Švedijos mokslininkais, tyrinėjančiais Lietuvos reformacijos istoriją. Draugijos veikla atspindima jos periodiniame leidinyje „Amžių vėjai“.

Draugijos pirmoji tarptautinė mokslinė konferencija, kuri buvo pavadinta „Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis“ (1993) susilaukė Vilniaus Universiteto paramos – buvo surengta Universiteto centrinių rūmų Teatro salėje. Konferencijos medžiaga buvo išleista atskira knyga (Vilnius, 1994), kuri nepraranda akademinio jaunimo dėmesio, yra skaitoma ir aptariama. Vėliau buvo surengtos dar dvi lokalinės konferencijos: „Papilio mokyklai 400 metų“ (Papilyje 1996) ir „Knyga nobažnystės krikščioniškos (1653) – XVII a. Lietuvių kultūros paminklas“ (kartu su Kėdainių krašto muziejumi 1998). Šių konferencijų metu skaityti pranešimai taip pat išleisti atskiromis knygomis (Kėdainiai, 2001 ir Biržai, 2002). Vilniaus Universiteto centrinių rūmų Teatro salėje 2002 m. lapkričio 8 d. įvyko Draugijos antroji tarptautinė mokslinė konferencija „Reforma ir reformacija“, skirta Draugijos įkūrimo ir veiklos 10-mečiui paminėti. Trečioji tarptautinė konferencija „Reformacija – pilietinė visuomenė – valstybė“, įvyko 2007 m. spalio 27 d. mėnesį Vilniaus Universiteto centrinių rūmų Teatro salėje. Ši konferencija skirta Reformacijos draugijos 15 m. veiklos sukakčiai bei Reformacijos 490 metinėms paminėti.

Draugijos pastangomis buvo išleistas fotografuotas 1942 m. leidimo Evangelikų Giesmynas su maldomis (Vilnius, 2001) bei Heidelbergo katekizmas 1563 (Vilnius, 2002).

Bręstant draugijai buvo įgyvendinta dar kūrimosi metu pasiūlyta mintis – įkurti protestantiškąjį paveldą kaupiantį, eksponuojantį muziejų. Tam pritarė ir Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia, jos tuometinis vyskupas Jonas Kalvanas. 1995 m. spalio 31 d. Draugija ir Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia įkūrė Lietuvos Reformacijos istorijos muziejų, kuris sukaupė apie 1000 vnt. eksponatų, iš jų apie 100 vnt. yra pagrindiniame muziejaus fonde.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.