Mėnesio archyvas: gegužės 2023

Įgarsinta informacija apie paminklą Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams

Informaciją apie Vilniuje, Reformatų sode, statomą paminklą Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams, jau dabar galite išklausyti lietuvių, lenkų, vokiečių ir anglų kalbomis (www.reformacija.ltPaminklas). Kai paminklas bus baigtas, ir prie jo bus pritvirtinta atitinkama lentelė, sostinės gyventojai ir svečiai turės galimybę visa tai išgirsti prie paties „kalbančio“ objekto. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos projektą „QR kodo statomam paminklui Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams sukūrimas“, dalinai finansavo Kultūros ministerija.

Paminėtos Martyno Mažvydo mirties metinės

Gegužės 21 dieną, Vilniuje, Reformatų sode, prie statomo paminklo Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams jautriai prisimintas  prieš 460 metų, 1563 m. gegužės 21 d., Ragainėje miręs Martynas Mažvydas, vienas lietuvių raštijos pradininkų, pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmo prasti žodžiai“ (1547 m.) ir kitų leidinių parengėjas, evangelikų liuteronų kunigas.

Neformaliame susiėjime, kurį inicijavo Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, dalyvavo  Mažosios Lietuvos reikalų tarybos nariai, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos moksleiviai ir pedagogai, evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų bažnyčių parapijiečiai.

Draugijos valdybos narė dr. Austė Nakienė priminė Mažvydo nuopelnus lietuvių raštijai, taip pat skaitė poeto Kazio Bradūno eilėraščius, skirtus šiam didžiavyriui. Renginyje taip pat kalbėjo Draugijos valdybos nariai Kęstutis Pulokas, Vytautas Gocentas.

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai kiekvienais metais rašo laiškus Martynui Mažvydui ir kuria akrostichus. Tądien 6 b ir 6 pr klasių moksleiviai pristatė 2005 ir 2023 metų laiškus bei akrostichus su žodžiu Katekizmas (jaunuosius skaitovus parengė lietuvių kalbos mokytoja Gitana Šeštokienė).

Susiėjimą malda baigė ev. reformatų katechetas Holger Lahayne.

Daugiau informacijos

Paminėjo Martyno Mažvydo mirties metines (ve.lt)

Martyno Mažvydo 460 metų mirties metinių minėjimas | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija (mmazvydas.lt)

© Kęstučio PULOKO nuotr.

MINĖJIMAS. Martyno Mažvydo mirties 460 metų sukaktis buvo prisiminta Vilniuje, evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčiose ir prie statomo paminklo reformacijai ir lietuvių raštijos pradininkams Reformatų sode.

Pirmosios lietuviškos knygos autoriaus kun. Martyno Mažvydo 460 mirties metinių minėjimas

2023 m. gegužės 21 d. (sekmadienis) 12:30 val.

Reformatų sodas (greta Pylimo g. 9, Vilnius) Prie statomo paminklo Reformacijai ir lietuvių raštijos pradininkams Pirmosios lietuviškos knygos autoriaus kun. Martyno Mažvydo 460 mirties metinių minėjimas

P R O G R A M A:

Martyno Mažvydo laiškai Skaito Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos moksleiviai Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vadovų ir svečių pasisakymai

Renginį veda draugijos valdybos narė dr. Austė Nakienė, LLTI

Maloniai kviečiame. Rengėjai