Mėnesio archyvas: kovo 2013

Martynas Mažvydas grįžo į Vilnių

Šiemet prisimename kun. Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos „Catechizmusa prasty Szadei…“ (1547 m. Karaliaučiuje) autoriaus, 450-ąsias mirties metines. Sukakčiai artėjant, Kovo 11-osios išvakarėse Vilniaus ev. liuteronų parapijoje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „M. Mažvydo giesmių reikšmė ir tautinis identitetas“. Skaitykite toliau

Mažvydo kūryba ir tautinis identitetas

Konferencijoje „M. Mažvydo giesmių reikšmė ir tautinis identitetas“ Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje kovo 9 d. prof. Bronislovo Genzelio skaitytas pranešimas

Kalbėdami apie pirmąją Lietuvišką knygą, turime išryškinti tokius momentus: jos pasirodymo aplinkybes, įtaką lietuvio savimonės įsitvirtinimui bei šios knygos vietą pasauliniame kontekste. Skaitykite toliau

Kėdainių sutarties (1655 m. spalio 20 d.) iniciatoriui (Jonušui Radvilai)

Akad. prof. habil. dr. Antanas TYLA, Vilnius

Prieš 400 metų, 1612 m. gruodžio 2 d., Lietuvos pakraštyje, kur, anot dainos, mėlynavo linai, Papilyje, gimė kunigaikštis Jonušas Radvila. Didelėje ir garbingoje Radvilų giminės galerijoje jam iki šiol skiriamas ypatingas dėmesys. 1918 m. vasario 16 d. atkurtoje šiuolaikinėje Lietuvos valstybėje visad Jam atsiranda išskirtinė pagarbi vieta. Biržuose Jam buvo atidengtas paminklas. Skaitykite toliau