Mėnesio archyvas: gegužės 2021

Vytauto Gedgaudo premija – Aurelijai Arlauskienei

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – gegužės 7-ąją tradiciškai paskelbti prestižinių žurnalistikos premijų laureatai. 2021-ųjų Vytauto Gedgaudo premija paskirta Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narei, reformatų žiniasklaidos bendradarbei Aurelijai Arlauskienei.

 Garbingą Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos (NŽKA) Vytauto Gedgaudo premiją Aurelija pelnė, nurungdama ne mažiau žymius žurnalistus, už dokumentinės prozos knygą Operos legenda Irena Milkevičiūtė, kurią 2020 metais išleido Rašytojų sąjungos leidykla.    

 Įprastai premijos įteikiamos Spaudos atgavimo šventės metu gegužės 7-ąją. Šiemet dėl karantino premijų įteikimo ceremonija nukelta į  birželio mėn.
 Žurnalisto Vytauto Gedgaudo (1912–1999) premija yra LŽS ir NŽKA kasmetinis apdovanojimas, skiriamas už praėjusių metų turiniu ir forma išskirtinius spaudos tyrinėjimus, radijo, televizijos, interneto ir foto žurnalistikos darbus. Ši premija yra įsteigta ir skiriama nuo 1997 metų. Ją finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 A.Arlauskienė yra Lietuvos žurnalistų sąjungos tarybos narė, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narė, Lietuvos gidų gildijos narė, Merkio aukštupio krašto bendruomenės pirmininkė. 1997 metais Žurnalistų sąjunga Aureliją paskelbė Metų žurnaliste.  Nuo 2006 metų Aurelija pasitraukė iš aktyvios žurnalistikos, atsidėjo kūrybai bei visuomeninei veiklai. Po metų – 2007-aisiais – jai suteiktas Meno kūrėjos statusas.

 Aurelijos kūrybinis bagažas nemenkas; sumanytos, parašytos ir išleistos 6 žurnalistinio tyriamojo pobūdžio knygos.  Pirmoji Tomas Šernas: vakar buvo rytoj, 2006 m. apie Medininkų didvyrį, vienintelį likusį gyvą muitininką Tomą Šerną, kuris vėliau pasirinko dvasininko kelią, tapo reformatų kunigu. Po to sekė kitos, skirtingų žanrų, bet didelę išliekamąją vertę turinčios knygos: Asmens kodas – Lietuvos muitinė2009 m., Povilas Ksaveras Bžostovskis – Paulavos respublika (kartu su R.Šmigelskyte-Stukiene ir L.Jurgelevič), 2014 m., Alantos akiračiai, 2014 m., Jašiūnų dvaras – kultūros židinys, (sudarytoja, bendraautorė kartu su dr. R.Griškaite, I.Katiliene, B.Rėbždaite, dr. L.Januškevičiumi, K.Karpičiumi), 2016 m., ir 2020 m. išleista knyga apie solistę Ireną Milkevičiūtę, jos kūrybinį kelią, už kurią ir buvo apdovanota solidžia premija.

 A.Arlauskienės kūryba anksčiau pelnė aukščiausią NŽKA ir LŽS Vinco Kudirkos premiją už knygą apie Tomą Šerną (2007 m.), taip pat Jono Vileišio premiją už Savivaldybių žiniose publikuotus straipsnius (2010 m.), Stanislovo Rapolionio premiją už Pietryčių Lietuvos kultūros ir švietimo sklaidą (2016 m.). Pasak pačios Aurelijos, brangiausias jai yra Sausio 13-osios atminimo medalis (2003 m.).

 Žurnalistė ir knygų autorė yra ne tik aktyvi Vilniaus evangelikų reformatų parapijos narė, kuriai rūpi bendruomenės ateitis. Ji puikiai įsijungė į reformatų žiniasklaidą, rašo įdomius istorinius, biografinius tyriamuosius straipsnius apie praeityje įžymias reformatų asmenybes, dvasininkus, kuratorius. Aurelija, turėdama didžiulę žurnalistinę patirtį, noriai dalinasi ja su kitais reformatų spaudos bendradarbiais.

 2017 metais Reformacijos 500 metų jubiliejui su kitais autoriais išleido straipsnių rinkinį Disputai : idėjos, vizijos. Net keletą metų leido apžvalginius Reformatų metus. Nuo 2009 metų iki 2013 metų išleisti 5 nemažos apimties leidiniai. 

Sveikindami šių metų Vytauto Gedgaudo premijos laureatę, iš visos širdies linkime energijos, lengvos plunksnos, įdomių temų!

Reformatų Žinia leidėjai