Mėnesio archyvas: gegužės 2019

Kvietimas

Gegužės 14 d., antradienį, 18 val. Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius) esate laukiami renginyje, skirtame Vlado Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms. Bus pasisakymų apie V. Jakubėną, žiūrėsime baleto „Vaivos juosta“ vaizdo įrašą. Apie V. Jakubėną ir mūsų draugijos veiklą pasisakys Vaclovas Juodpusis, Petras Kunca, Vytautas Gocentas, Juozas Skomskis. Baletą pristatys Marius Baranauskas ir muzikologė, baleto kritikė Audronė Žiūraitytė. Mus pasveikins Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mykolas Natalevičius. 

Bus arbatos ir kavos, kitos vaišės – suneštinės. 

Labai laukiame visų ateinant, drąsiai kvieskite ir draugus bei pažįstamus! Įėjimas laisvas.

Beje, gegužės 10 d. buvo transliuojama radijo laida „Ryto allegro“ apie Vladą Jakubėną. Ją galite išgirsti čia (nuo 54.50): https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067988/ryto-allegro-minime-garsaus-tarpukario-muzikos-modernisto-vlado-jakubeno-115-asias-metines. Penktadienį keletas mūsų svečiavosi Biržuose, vakaro metu galėsime pasidalinti įspūdžiais. 

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/veikla_atnaujino_kompozitoriaus_vjakubeno_draugija/

Draugijos X-asis suvažiavimas

LIETUVOS REFORMACIJOS ISTORIJOS IR KULTŪROS DRAUGIJA Juridinių asmenų registras, kodas 190763313  Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39 LT-01119, Vilnius Tel. (8 5) 2449529, (8 5) 2398610 ,mob. tel. 8 698 76500  El.p. reformacija@gmail.com  http://www.reformacija.lt/  A/S: LT857044060000908622  AB „SEB bankas“  

Gerbiami Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos nariai.

Draugijos valdybos 2019 m. sausio 29 d. posėdyje patvirtinta Reformacijos draugijos metinė veiklos programa, kurioje numatyta š.m. gegužės 4 d., šeštadienį, 11.00 val., Vilniaus Mokytojų namuose sušaukti Draugijos X-ą suvažiavimą.

Pagal Draugijos  įstatus, įregistruotus LR Teisingumo ministerijoje 1996 m. lapkričio 4 d., Reg. Nr. 480-V, suvažiavimą šaukia Draugijos valdyba ne rečiau kaip kartą per 3 metus.

Šių metų suvažiavimas – ataskaitinis rinkiminis. Pasibaigus RD valdybos, revizijos komisijos, valdybos pirmininko ir dviejų pavaduotojų kadencijai, prašome pagalvoti apie naujas kandidatūras į minėtas visuomenines pareigybes.

Žemiau pateikiama suvažiavimo darbotvarkė.

D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė

10.00 – Dalyvių registracija

11.00 –  Muzikinė įžanga.

              Draugijos Garbės pirmininko prof. habil. dr. S.Kregždės ir svečių sveikinimai.

 11.20 – Mandatų komisijos pranešimas ir darbotvarkės tvirtinimas

 11.25 – Draugijos pirmininko ataskaita

 11.40 – Draugijos revizijos komisijos ataskaita.

  11.45 – Paminklo statymo Komiteto-fondo narių pranešimai

  12.00 – Diskusijos.

  12.15 –  Pertrauka

  12.20 –  Naujos valdybos rinkimai. Naujos revizijos komisijos rinkimai.

  12.40 –  Padedamos gėlės prie paminklinio akmens rekonstruojamame Reformatų skvere/sode.

               Knygynėlyje bus galima įsigyti Draugijos ir jos narių išleistų knygų.

               Maloniai kviečiame                                                          RD valdyba

Kategorijos: Draugija, Kita, Renginiai | | Paskelbė:

IN MEMORIAM. GEDIMINAS VANAGAS. 1943 – 2019

IN MEMORIAM

INŽINIERIUS GEDIMINAS VANAGAS. 1943 – 2019

Su liūdesiu Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ praneša, kad 2019 m. gegužės 1 d. po sunkios ligos mirė Gediminas Vanagas, inžinierius, laikrodžių ir kitų mechanizmų, senųjų knygų kolekcininkas, keliautojas po Klaipėdos kraštą ir Donelaičio žemę, Mažosios Lietuvos mylėtojas.

Gediminas Vanagas gimė 1943 m. gruodžio 20 d. Vilniuje. Baigęs vidurinę mokyklą Vilniuje, įgijo inžinieriaus diplomą Kauno politechnikos instituto Vilniaus fakultete (dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas) ir sėkmingai dirbo inžinierinį darbą Vilniuje Skaičiavimo technikos gamybinio-techninio susivienijimo „Sigma“ ( dab. AB „Vilniaus Sigma“) Skaičiavimo mašinų specialus konstravimo biure, aktyviai dalyvavo Krašto istorijos ir kultūros pažinimo klubo „Alkas“ veikloje 1974 m. gruodžio 20 d. sukūrė šeimą su dailininke Eva Erika Labutyte (Ieva Erika Labutytė-Vanagienė), susilaukė sūnaus Kęstučio, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto absolvento, bankininko.

Žinia, velionio žmona  Eva Labutytė (1938–2003) 1967 m. baigė Lietuvos dailės institutą (dab. Vilniaus dailės akademija) ir iki 1976 m. mokytojavo Naujosios Vilnios pedagoginėje mokykloje, nuo 1974 m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Taigi, 1974 metai paženklinti svarbiausiais Gedimino ir Evos šeimos įvykiais.

Štai ką anuomet G. Vanagas yra pasakojęs apie savo žmoną Ievą, jos nuolatinį rūpestį gimtuoju kraštu: „Jai buvo miela, gražu būt prie jūros, bet kartu skaudu, kad nebėra to krašto žmonių. Turėjau motorolerį ir tą pirmą vasarą [po vestuvių] važiavom, pasiėmę palapinę, į Klaipėdos kraštą; ji būtinai norėjo važiuot panemune, tikrai buvo gražu. Nuvažiavom į Rusnę, Ventės ragą, keltu persikėlėm į Nidą, iš ten per Kaliningradą nuvykom į Tolminkiemį… Jai viskas buvo įdomu – kapinės, kryžiai; jų įrašus užsirašinėjo. Ieva nebuvo linkusi dejuot – kaip čia viskas blogai ir pan.; ji žinojo, kad savo kraštui reikia kažką padaryti.“ (žr. Astrida Petraitytė. Mūsų Eva // Lietuvos evangelikų kelias, 2008, Nr.1, p.6-7).

                      Velionis palaidotas Vilniuje Saltoniškių kapinėse.

Nuoširdžią užuojautą ištariame sūnui ir jo šeimai, artimiesiems, o taip pat velionį pažinojusiems čia Vilniuje, Klaipėdos krašte. Pasilieka šviesus velionio atminimas visų jį pažinojusių žmonių širdyse.

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“