Mažosios Lietuvos Fondo suvažiavimas JAV

 Gegužės 21 dieną, šeštadienį, Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos salėje įvyko Mažosios Lietuvos Fondo suvažiavimas. Dalyvavo tik saujelė Fondo narių, kurie su jiems kitų narių atsiųstais įgaliojimais turėjo 766 balsus. Suvažiavimas išklausė 2012 metų rugsėjo mėnesį vykusio suvažiavimo protokolą ir jį priėmė, taip pat patvirtino iždininko, revizijos komisijos pranešimus. Pirmininko ataskaitą pateikė prof. Jurgis Anysas. Jis pasidžiaugė, kad didieji prieš kelis dešimtmečius sumanyti darbai jau yra atlikti. Tai Mažosios Lietuvos enciklopedija bei iš jos natūraliai išplaukęs papildomas projektas – Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas, kuris buvo rašomas lietuvių kalba, o po to išverstas į anglų kalbą. Pasidžiaugėme, kad Žinynas jau išleistas angliškai ir lietuviškai bei verčiamas į vokiečių kalbą. Suvažiavimo dalyviai diskutavo apie būtinybę išleisti tiek Enciklopediją, tiek ir Žinyną skaitmeniniu formatu.

 Ataskaitą apie Karaliaučiaus krašto vaikų ir jaunimo lietuviškos veiklos rėmimą pateikė kun. dr. Valdas Aušra. Jis pasidžiaugė nenuilstama Fondo atstovo Jono Glinskio pagalba. Apgailestavo, kad aukotojų skaičius mažėja, ir ragino nenusiminti, nes Karaliaučiaus krašto lietuviškumo paramai dalis buvusių aukotojų skiria savo palikimus, o taip pat atsiveria kitų fondų paramos galimybės. Jis taip pat paminėjo, kad nemažą finansinę pagalbą suteikė Kristijono Donelaičio jubiliejui skirtas renginys – teatralizuotas koncertas „Sveiks, svieteli margs“ (Lemonte 2014 m. kovo 9 d.). Kun. V. Aušra pranešė, kad jis jau pradėjo parengiamuosius darbus, skirtus Reformacijos 500 metų jubiliejaus ir Reformacijos įtakos lietuvių kultūrai tinkamam paminėjimui Čikagos lietuvių bendruomenėje.

 Po ataskaitų, kaip reikalauja protokolas, visa Taryba atsistatydino. Naujai išrinkta Taryba susideda iš tų pačių asmenų, tik jų pareigos pasikeitė. MLF pirmininku tapo kun. dr. Valdas Aušra, iždininku Pijus Stončius, sekretorius – kun. Liudas Miliauskas. Prof. Jurgis Anysas, kiek leis sveikata, prisidės savo darbu Taryboje, o nuo Fondo įkūrimo iždininku dirbantis Ramūnas Buntinas ir toliau padės naujajam iždininkui atlikti šį svarbų darbą.

 Mažosios Lietuvos Fondas yra visuomeninė mokslo ir kultūros rėmimo organizacija, veikianti JAV ir Kanadoje. Jos ištakos siekia 1983 m. Oficialiai Fondas įsteigtas 1985 m. rugsėjo 1 d. per Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio suvažiavimą Čikagoje.

                                                                                                   Kun. dr. Valdas Aušra

                                                                       „Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.6

 Mazosios_Lietuvos_enciklopedija1_resize

Didžiausias Fondo remiamas projektas – keturtomė Mažosios Lietuvos enciklopedija bei ją papildantys žinynai

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.