Mėnesio archyvas: kovo 2017

Mūsų raštijos pradininkai buvo reformatoriai

http://www.gargzdai.lt/musu-rastijos-pradininkai-buvo-reformatai/

Šiemet daugelis pasaulio krikščioniškųjų šalių švenčia 500-ąsias Reformacijos metines. Jos pradžia –1517 metai, kai Martynas Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalė savo garsiąsias tezes, kuriose kėlė įsiskaudėjusias ano meto katalikų bažnyčios ir Vakarų Europos visuomenės problemas. Tos tezės paskatino diskusiją apie krikščionių religijos postulatus ir pagyvino socialinius, ekonominius, politinius pokyčius religiniame ir kultūriniame gyvenime. Būtina pažymėti, jog Vokietijoje kilęs Reformacijos sąjūdis, netrukus pasiekęs ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, yra glaudžiai susijęs su lietuvių kalbos, tautiškumo ir valstybingumo stiprinimu.

– Kiekviena epocha vis kitaip perskaitys Donelaitį, – mano Edita. – Nenuostabu, kad šių dienų lietuvis, skaitydamas „Metus“, daugelio žodžių nebesupranta. Tačiau tai ne Donelaičio kaltė, nes mūsų kalba jau daug ko netekusi… Be to, daugelis iš viso neskaito. Donelaitį, kokį supratau gyvenantį savo aplinkoje tarp vyžotų būrų, skyriau moksleiviams bei literatūros mokytojams, tačiau kol kas atsako iš jų pusės nesulaukiau.

Skaitykite toliau

Reformacijos jubiliejaus seminarų ciklas

Švenčiant Reformacijos jubiliejų, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija pradėjo ciklą regioninių šviečiamųjų tikybos seminarų „Liuteroniškai Reformacijai – 500 metų“, kurie kartą per mėnesį rengiami vis kitoje ev. liuteronų parapijoje. Dalyvauti pirmiausia kviečiami tos bei gretimų parapijų nariai, tačiau seminarai yra vieši ir juose dalyvauti gali visi susidomėjusieji. Skaitykite toliau

Reformacijos metų paminėjimas Priekulėje

Priekulės evangelikų liuteronų parapijos namuose 2017 m. vasario 24 d. buvo paminėtas Reformacijos 500 metų jubiliejus. Pranešimą apie vieną pirmųjų katalikybės reformatorių dr. Martyną Liuterį ir jo Tezes skaitė prof. Helmutas Arnašius. Jis pademonstravo Liuterio laikus vaizduojančių plakatų. Pranešimą apie buvusį Priekulės parapijos kunigą prof. Vilių Gaigalaitį skaitė Priekulės parapijos kunigas habil. dr. Darius Petkūnas. Skaitykite toliau

Netektis. Povilas Pukys

Povilas Pukys (1925 05 10 – 2017 03 15)

 2017 m. kovo 15 dienos rytas prasidėjo liūdna žinia, – amžinybės keliu išėjo Povilas Endriejus Pukys – buvęs Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos tarybos narys (1998 12 05 – 2015 04 19), ilgametis žurnalistas, Vilniaus ev. liuteronų parapijos žurnalo „Liuteronų balsas“ redaktorius (1999–2014), metraščio „Parapijos analai: 1988–2010“ sudarytojas, prisiminimų knygų „Anuokart prie uosto“ (2007), „Trečias nelaimi“ (2010), „Skersprūsio klupinis“ (2015), „Maumo sapalai“ (2017) autorius. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos narys.

Skaitykite toliau

Biržuose minimas 500 metų reformacijos jubiliejus

http://www.delfi.lt/veidai/kultura/birzuose-minimas-500-metu-reformacijos-jubiliejus.d?id=74040746

Zinaida Paškevičienė, LRT TV naujienų tarnyba, www.lrt.lt

Biržuose prasidėjęs „Baroko muzikos pavasaris“ vyksta minint 500 metų reformacijos jubiliejų. Reformatų evangelikų tikėjimas Lietuvoje išplito per Lietuvos didikų, kunigaikščių Radvilų giminę. Jų valdomas Biržų kraštas tapo Šiaurės Lietuvos reformacijos centru. Pasak baroko muzikos festivalio organizatorių, koncertuose skambės žymiausių reformatams kūrusių kompozitorių muzika.

Skaitykite toliau