Janui Seklucjanui – 500

Prieš 500 metų gimė lenkų reformacijos veikėjas – rašytojas, knygų parengėjas ir leidėjas, liuteronų kunigas Janas Seklucjanas.

Jo raštai turėjo įtakos lietuvių raštijos pradininkams, gyvenusiems ir kūrusiems Mažojoje Lietuvoje. J. Seklucjano katekizmas, 1545 m. išspausdintas Karaliaučiuje, Hanso Weinreicho spaustuvėje, – vienas iš pagrindinių šaltinių toje pačioje spaudos įmonėje 1547 m. išėjusios pirmõsios spausdintos knygos lietuvių kalba – Martyno Mažvydo katekizmo.

J. Seklucjanas gimė apie 1510–1515 m. Bydgoščiuje, Lenkijos šiaurėje. 1536–1538 m. studijavo Leipcigo universitete, po to pamokslavo Poznanėje. 1543 m. J. Seklucjanas atvyko į Karaliaučių, kur, globojamas Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio, imėsi aktyvios leidybinės veiklos: parengė ir išleido pirmuosius protestantiškus veikalus lenkų kalba – krikščioniško tikėjimo išpažinimą (1544), mažąjį katekizmą (1545), didįjį katekizmą ir giesmyną (1547), Naująjį Testamentą (1551–1553), postilę (1556). Taip pat J. Seklucjanas parašė eiliuotą kūrinį lenkų kalba Studentas – trumpą paprastą svarstymą apie kai kurias bažnyčios ceremonijas ir nuostatus (apie 1548). Karaliaučiuje jis artimiau susipažino ir su lietuviškos raštijos veikėjais: Abraomu Kulviečiu, Stanislovu Rapolioniu. Pastarasis ypač rėmė kūrybinį J. Seklucjano darbą.

1550 m. J. Seklucjanas gavo Šv. Mikalojaus bažnyčią Šteindame (Knypavoje). 1556 m. lankėsi Vilniuje. Mirė 1578 m. Karaliaučiuje.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonduose saugomas vienintelis iki šiol žinomas J. Seklucjano parengto ir 1545 m. H. Weinreicho spaustuvėje išleisto mažojo katekizmo Katechismu text prosti dla prostego ludu egzempliorius (saugojimo šifras : L-16/61/4), į mokslinę apyvartą sugrąžintas 1997 m. Tuomet bibliotekos rezerviniame fonde buvo surastas šešių leidinių konvoliutas, į biblioteką patekęs po Antrojo pasaulinio karo rengtų ekspedicijų Karaliaučiaus krašte.

 Po Antrojo pasaulinio karo šis J. Seklucjano katekizmas buvo laikomas dingusiu: jokie istoriografijos šaltiniai nenurodo šio egzemplioriaus likimo.Ketvirtasis surasto konvoliuto aligatas ir yra minėtasis J. Seklucjano katekizmas. Tai – trumpasis katekizmas, skirtas lenkų evangelikų visuomenei. Iš tikrųjų katekizmas išėjo 1544 m. pabaigoje, tačiau antraštiniame knygos lape nurodyti vėlesni – 1545 m.

Leidinys svarbus ne tik Lenkijos spaudos paveldo paminklas, bet ir reikšmingas Lietuvos kultūros istorijos liudijimas: dar 1929 m. norvegų kalbotyrininkas Ch. Stangas atskleidė šios knygelės svarbą pirmojo spausdinto lietuviškojo leidinio atsiradimo kontekste. Lenkų ir vokiečių kultūros istorikų liudijimais, šis konvoliutas su unikaliu J. Seklucjano leidinio egzemplioriumi, turinčiu kito žinomo lenkų protestantiškosios literatūros kūrėjo ir leidėjo – J. Seklucjano varžovo – Jano Maleckio (apie 1490–1567) ranka atliktus taisymus, prieš karą buvęs Prūsijos valstybiniame archyve Karaliaučiuje (Preussisches Staatsarchiv in Königsberg). Be to, lietuvių liuteronų kunigas M. Mažvydas, rašydamas vieną iš mokomosios knygos Chatechismusa prasty szadei, makslas skaitima raschta yr giesmes dalių – katekizmą, taip pat naudojosi ir lenkiškuoju 1546 metų katekizmu, parengtu J. Maleckio, kurio marginalijos yra išlikusiame J. Seklucjano katekizmo egzemplioriuje.

Išlikusio konvoliuto įrišimas – vėlyvas (pirma XX a. pusė). Tai liudija paprasta įrišimo technika ir marmurinio popieriaus viršeliai. Ant nugarėlės likusi lipdės dalis su skaičiais 78, apačioje – II. Galima manyti, jog nuplyšusi lipdės dalis buvo su F.W. Neumanno – vokiečių mokslininko, mačiusio šį egzempliorių, – nurodytu skaičiumi: 4. Be to, ir knygoje išlikę antspaudai liudija tą pačią visų tyrinėtojų nurodomą saugojimo vietą – Preussisches Statsarchiv in Königsberg.

Marginaliniai įrašai rudu rašalu: virš antraštės SIMPLEX TEXTUS, [14] p. viršutinėje eilutėje nubrauktas spausdintas žodis iest ir užrašyta będzie (atlikta J. Maleckio ranka). Iš kitų pataisymų yra likusios vos įžiūrimos, nuo drėgmės išsiliejusios rašalo žymės. 2002 m. restauruotas (restauratorė – Gražina Smaliukienė) išsaugant senąjį įrišimą.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomą Jano Seklucjano parengtą katekizmą pripažino regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įtraukė į UNESCO pragramos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą (liudijimo registracijos Nr. 25).

Literatūra:

1.    Baniulienė, Daiva. Surasta Mažvydo amžininko knyga // Tarp knygų. – 1997, Nr. 10, p. 16–17.

2.    Małłek, Janusz. Seklucjan (Seclucianus, Sekluczian) Jan // Polski słownik biograficzny. – Warszawa ; Kraków, 1995, T. XXXVI/2, z. 149, p. 182–186.

3.    Narbutienė, Daiva. Katechizm Jana Seklucjana na Litwie // Rocznik Biblioteki Narodowej. – Warszawa, T. 33/34 (2001), p. 117–121.

4.    Neumann, Friedrich Wilhelm. Studien zum polnischen frühreformatorischen Schrifttum. – Leipzig, 1941. – T. 1 : Die Katechismen von 1545 und 1546 und die Polemik zwischen Seklucyan und Maletius.

5.    Seklucjan, Jan. Wybor pism / oprac. S. Rospond. – Olsztyn, 1979.

6.    Stang, Christian. Die Sprache des litauischen Katechismus von Mažvydas. – Oslo, 1929.

7.    Stanislovas Rapolionis / sudarė E. Ulčinaitė, J. Tumelis. – Vilnius, 1986. 

http://www.mab.lt/lt/naujienos/seklucjanas#

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.