Žymų Archyvai: Jono Radvano Raštų sutiktuvės

Jono Radvano raštų sutiktuvės

Lietuvos reformacijos istrorijos ir kultūros draugija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, LMA mokslininkų rūmai

2010 m. vasario 4 d. (ketvirtadienis) 17.30 val. Lietuvos mokslo akademijos Mažoji salė (Gedimino pr. 3, Vilnius)

„Jonas Radvanas anuo metu ir dabar“ – Jono Radvano Raštų sutiktuvės

Autorius: Doc. dr. Sigitas Narbutas

Dalyvauja:

Doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė, Doc. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Prof. habil. dr. Sigitas Kregždė, Dr. Mindaugas Kvietkauskas, Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis

Vilniaus reformatų choras „Giesmė“ (Vadovė Janina Pamarnackienė)

Veiks knygynėlis

Maloniai kviečiame

Įėjimas laisvas

Rengėjai