Žymų Archyvai: Kornelijus Šišla

Lietuvių evangelikių moterų sąjunga Biržų krašte 1929-1940 m.

Mūsų parapijos diplomuotas istorikas Kornelijus Šišla tęsia paskaitų ciklą apie Biržų krašto evangelikų reformatų veiklą Nepriklausomos Lietuvos laikais. Šį kartą Vilniaus visuomenę Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija į Mokytojų namų Svetainę pakvietė paklausyti jo paskaitos „Lietuvių evangelikių moterų sąjunga Biržų krašte 1929-1940 metais”. Skaitykite toliau

Biržų krašto evangelikai reformatai 1918-1940 m.

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje prasidėjo daugelio okupacijos metais draustų ir persekiotų gyvenimo sričių atstatymas. Viena, bene labiausiai nuniokotų sričių, yra Bažnyčia. Greta gerai visiems žinomos katalikų bažnyčios Lietuvoje egzistuoja ir daugiau įstatymiškai pripažintų ir įteisintų tradicinių religinių konfesijų, dar vadinamų religinėmis mažumomis. Viena iš tokių konfesinių bendruomenių Lietuvoje yra evangelikai reformatai, kurių religinį ir kultūrinį gyvenimą Biržų krašte Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu (1918-1940 m.) pamėginsiu trumpai apžvelgti. Skaitykite toliau