Žymų Archyvai: Reformacijai 500

Lietuvos pašto ženklas „Reformacijai – 500 metų“

Sausio 7 d., šeštadienį, apyvartoje pasirodė pirmieji 2017 m. laidos Lietuvos pašto ženklai. Itin džiugu, kad vienas iš jų skirtas Reformacijos 500 metų jubiliejui.

Dailininkės Indrės Ratkevičiūtės sukurtame pašto ženkle pavaizduotas Reformacijos ir protestantizmo pradininkas Martynas Liuteris (1483–1546) bei Vitenbergo pilies bažnyčios siluetas. Pašto ženklo „Reformacijai – 500 metų“ nominalas – 0,39 euro, jis išleistas 200 tūkst. egzempliorių tiražu. Kartu su pašto ženklu pasirodė ir pirmosios dienos vokas. Pašto korespondencija, apmokama naujaisiais pašto ženklais, 2017 01 07 Vilniaus centriniame pašte buvo antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.

Beje, išleistasis Reformacijos jubiliejaus pašto ženklas 2017 m. pašto ženklų konkurse laimėjo antrą vietą. Pirmą vietą buvo laimėjęs dalininko ir dokumentinių filmų režisieriaus Domanto Vildžiūno (1963 07 28–2016 11 09) projektas. Anot „Lietuvos pašto“, kadangi pirmos vietos pašto ženklo autorius mirė, kol nebuvo autorinių teisių perėmėjo, nebuvo ir galimybės su kuo atlikti reikiamų procedūrų dėl šio konkretaus pašto ženklo išleidimo. Dėl šio autoriaus sukurtų darbų įamžinimo pašto ženkluose ateityje bus bendraujama su autoriaus teisių paveldėtojais.

Per metus „Lietuvos paštas“ išleidžia 25–27 pašto ženklus. Kad pašto ženklu būtų įamžintas Reformacijos 500 metų jubiliejus, dar 2016 m. vasarį į akcinę bendrovę „Lietuvos paštas“ oficialiai kreipėsi Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, prašymus Reformacijos jubiliejų įtraukti į leidybos planą siuntė privatūs asmenys, filatelistai.

LR Seimui 2017-uosius Lietuvoje paskelbus Reformacijos metais, buvo sudaryta oficiali Reformacijos metų minėjimo komisija, kurios siūlymu Reformacijos 500-osioms metinėms skirtas pašto ženklas buvo įtrauktas ir į LR Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. patvirtintą Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo planą (punktas Nr.22). Atsakingais punkto vykdytojais įvardytos LR Susisiekimo ministerija ir akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“.

Gaila, kad atsakingų institucijų pritarimo nesulaukė siūlymas 2017 m. pašto ženklu pagerbti bene žymiausio XVIII a. Lietuvos architekto, liuterono Jono Kristupo Glaubico (Johann Christoph Glaubitz, 1700–1767), kurio mirties 250-ąsias metines minėsime kovo 30 d., atminimą.

 Kęstutis Pulokas

  „Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.1-2

 

Pašto ženklas ant pirmosios dienos voko su specialiu spaudu