Žymų Archyvai: Vincentas Drotvinas

Paskirtos Lietuvos mokslo premijos

http://www.lrt.lt/naujienos/mokslas_ir_it/1/91869/paskirtos_lietuvos_mokslo_premijos

Vasario 2 d. Lietuvos mokslo premijų komisija pranešė, kad buvo paskirtos šešios 2014 metų Lietuvos mokslo premijos.

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse apdovanotas Vincentas Drotvinas už mokslo darbą „Mažosios Lietuvos raštijos paveldo (leksikografijos) tyrimai“, rašoma pranešime spaudai.

Darbą sudaro dvi dalys: pirmoji – Michaelio Morlino traktatas „Principium primarium in lingva Lithvanica“ (1706), ir antroji – Jokūbo Brodovskio rankraštinis vokiečių-lietuvių kalbų žodynas „Lexicon Germanico=Lithvanicum“ (1740). V. Drotvino išsami traktato analizė atskleidė, kad M. Morlinas pagrįstai gali būti laikomas pirmuoju kalbos kultūros teoretiku, o jo neigiamas požiūris į barbarizmais užterštą raštų kalbą ir siūlomi rašomosios kalbos tobulinimo principai traktuojami kaip pažangūs reiškiniai, aktualūs ir mūsų dienomis. Žodyno rengėjo studijoje pateikiama J. Brodovskio gyvenimo apžvalga, apibūdinama žodyno istorija ir dabartinė būklė, aptariama žodyno makrostruktūra, leksikografinio metodo bruožai apibūdinamas gramatinės informacijos pateikimas, lietuviškų atitikmenų ir jų semantikos aiškinimas.

SVEIKINAME!

Skaitykite toliau