Žymų Archyvai: konferencija

Tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atsinaujinimui“

2017 m. spalio 26 d., ketvirtadienis, 8.30–18.00 val.
Valdovų rūmų Didžioji renesansinė menė

Astridos Petraitytės nuotrauka

Kvietimas programa

Registruotis

Konferencija skirta daugelyje Europos šalių minimam 500 metų Reformacijos jubiliejui. Reformacija – Vakarų kultūros reiškinys, padaręs didžiulę įtaką Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės ir kultūros raidai. Konferencijos tikslai: supažindinti plačiąją Lietuvos visuomenę su naujausiais Reformacijos tyrinėjimais istorijos, teologijos ir literatūros srityse, paskatinti konstruktyvų akademinį disputą, siekiant įvertinti Reformacijos ir protestantizmo palikimą, pamokas bei vertybes kaip vieną iš visuomenės atsinaujinimo diskursų.

Renginys nemokamas, tačiau būtina registracija. Registruotis galite čia.

Renginys, skirtas Reformacijos dienai

Bažnyčios istorijos labirintai

Viktorija Liauškaitė

Mokslininkių disputas apie reformaciją Lietuvoje

2013-11-14

Lapkričio 5-ąją Lietuvos mokslų akademijoje vyko Reformacijos dienai skirtas disputas „Reformacija Lietuvoje: asmenybės, procesai, idėjos”, kuriame įžvalgomis dalinosi doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė ir prof. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė.
Pasak I.Lukšaitės, 16  amžiuje žmonių poreikis keistis ėjo per tikėjimą, todėl ir kilo reformacijos judėjimas Europoje. Po kurio laiko reformacija pasiekė ir Lietuvą, kuri, prabėgus šimtmečiui, t.y. 17 a. viduryje, jos įtakojama labai pasikeitė. D.Pociūtės-Abukevičienės teigimu,  Europoje reformacijos idėjos  sklido iš dviejų centrų – Vitembergo ir Ženevos. Jos pasiekė ir Lietuvą, kur sprendė tokius pačius klausimus, kaip ir Europoje. Skaitykite toliau

Martynas Mažvydas grįžo į Vilnių

Šiemet prisimename kun. Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos „Catechizmusa prasty Szadei…“ (1547 m. Karaliaučiuje) autoriaus, 450-ąsias mirties metines. Sukakčiai artėjant, Kovo 11-osios išvakarėse Vilniaus ev. liuteronų parapijoje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „M. Mažvydo giesmių reikšmė ir tautinis identitetas“. Skaitykite toliau

Reformacijos draugijos jubiliejaus konferencija

2012 m. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijai sukako dvidešimt metų.

Jubiliejų draugija paminėjo moksline konferencija „Demokratija – Reformacija – Tauta – Valstybė“. Ji surengta Vilniaus universiteto Teatro salėje spalio 27 d., artėjant Reformacijos šventei. Skaitykite toliau

Reformacijos draugijos jubiliejinė konferencija

Šiemet Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijai sukako penkiolika metų. Draugija yra pasaulietinė, nekonfesinė, nepolitinė dorovinio ir kultūrinio tobulinimosi organizacija. Tarp kitų draugijos renginių itin išsiskiria kasmet visuomenei rengiami Reformacijos dienos minėjimai. Šiemet spalio 27 d. kuklus draugijos jubiliejus bei Reformacijos 490-osios metinės paminėti moksline konferencija „Reformacija – Pilietinė Visuomenė – Valstybė“. Gan simboliška, kad konferencija surengta Vilniaus universiteto Teatro salėje – būtent čia 1989-1990 m. meldėsi atsikūrusi Vilniaus ev. liuteronų parapija. Skaitykite toliau

Mokslinės konferencijos

2007 m. spalio 27 d. Vilniaus Universiteto centrinių rūmų Teatro salėje įvyks trečioji tarptautinė konferencija „Reformacija – pilietinė visuomenė – valstybė“. Ši konferencija skirta Reformacijos draugijos 15 m. veiklos sukakčiai bei Reformacijos 490 metinėms paminėti. Konferencijos programa

2002 m. lapkričio 8 d. Vilniaus Universiteto centrinių rūmų Teatro salėje įvyko Draugijos antroji tarptautinė mokslinė konferencija „Reforma ir reformacija“, skirta Draugijos įkūrimo ir veiklos 10-mečiui paminėti. Konferencijos programa

1998 m. Kėdainiuose kartu su Kėdainių krašto muziejumi surengta lokalinė konferencija Knyga nobažnystės krikščioniškos (1653) – XVII a. Lietuvių kultūros paminklas“. Konferencijos metu skaityti pranešimai išleisti atskira knyga (Kėdainiai, 2001).

1996 m. Papilyje įvyko lokalinė konferencija „Papilio mokyklai 400 metų“. Išleista knyga (Biržai, 2002).

1993 m. Vilniaus Universiteto centrinių rūmų Teatro salėje įvyko Draugijos pirmoji tarptautinė mokslinė konferencija, kuri buvo pavadinta „Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis“. Konferencijos medžiaga buvo išleista atskira knyga (Vilnius, 1994), kuri nepraranda akademinio jaunimo dėmesio, yra skaitoma ir aptariama.