Žymų Archyvai: Algirdas Žemaitaitis

J.Basanavičiaus premija – Mažosios Lietuvos paveldo saugotojams Marijai ir Martynui Purvinams

 

M. Purvinas: Iš pačių didžiausių mūsų darbų minėtini du ciklai: Mažosios Lietuvos kultūros paveldas (kapinės, sodybos, pastatų architektūra) ir Lietuvos kaimų istorinė raida (gal pavyks apimti ne tik Aukštaitiją, Mažąją Lietuvą, bet ir Žemaitiją). Metų pabaigoje turėtų pasirodyti Mažosios Lietuvos istorinių kaimų tomas, kuriame bus medžiaga apie 46 Kuršių nerijos pakrančių kaimus.

J. Basanavičiaus premija įteikta architektams M. ir M. Purvinams. Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius; Voruta

Architektai su sunkiasvorėmis kuprinėmis. Juozo Šorio interviu su Marija ir Martynu Purvinais Šiaurės Atėnuose

Informacija Šilutės naujienose 

Žemaitijos gidas

 

J. Basanavičiaus premija įteikta architektams M. ir M. Purvinams

Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Lapkričio 22 d., J. Basanavičiaus gimimo dienos išvakarėse, Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje buvo įteikta 2013 metų Valstybinė Jono Basanavičiaus premija. Vyriausybės nutarimu ji paskirta architektams Martynui Purvinui ir Marijai Purvinienei už etninės architektūros, Mažosios Lietuvos kultūros tyrimus ir populiarinimą. Skaitykite toliau

Ekskursija į Karaliaučių

Po Kristijono Donelaičio žemę 

Šiais metais paminėjus Ragainės kunigo Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos autoriaus, mirties 450-ąsias metines, o kitais metais rengiantis minėti Tolminkiemio kunigo Kristijono Donelaičio, grožinės lietuvių literatūros pradininko, gimimo 300-ąjį jubiliejų, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija liepos 20-21 dienomis kvietė į pažintinę išvyką po Karaliaučiaus kraštą.  Skaitykite toliau

LELB Konsistorijos prezidentas dr. Kristupas Gudaitis

2012 m. rugpjūčio 26 d. sukako 40 metų nuo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos prezidento, vieno iš nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, kultūros veikėjo, gydytojo, visuomenininko, bibliofilo, medicinos daktaro Kristupo Gudaičio mirties. Kviečiame mūsų skaitytojus prisiminti šią Lietuvoje bei išeivijoje aktyviai veikusią asmenybę. Skaitykite toliau

Vilniuje paminėta ev. reformatų kunigo dr. E. Gerulio sukaktis

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija sekmadienį, 2012 m. balandžio 29 d., pakvietė prisiminti išeivijos evangelikų reformatų kunigą dr. Eugenijų Gerulį-Snarskį (1922 04 28 Alytuje – 2009 12 28 Naperville, Ilinojuje, JAV), kuriam šiemet būtų sukakę devyniasdešimt metų. Skaitykite toliau

Prieš šimtą metų pasirodė savaitraštis „Svečias“

Kalba pasakyta Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčioje 2011 10 31, švenčiant Reformacijos dieną ir minint savaitraščio „Svečias“ pasirodymo 100-to metų jubiliejų.

Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Brangūs naumiestiškiai, mano namiškiai! 

Manau, kad galiu taip kreiptis į jus, nors gimiau ir užaugau Gardame, bet čia mano gimtoji parapija, čia prieš 50 metų baigiau vidurinę mokyklą.  Skaitykite toliau

Pasiuntinystės tėvas H. T. Wangemannas

Šiais metais sukanka 115 metų, kai mirė vokiečių evangelikų liuteronų teologas, daugelio religinių knygų autorius, Draugijos evangelikų misijoms stabmeldžių tarpe remti (Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter der Herden) ilgametis direktorius dr. H. T. Wangemannas. Jo vadovaujamos draugijos veikla yra labai susijusi ir su Mažąja Lietuva. Skaitykite toliau

Merkelis Petkevičius – lietuviškos reformatų raštijos pradininkas

 2008 m. spalio 30 d. Vilniuje „Žinijos“ draugijos Mažojoje salėje (Vilniaus g. 22) įvyko renginys, skirtas Reformacijos dienai paminėti. Jį surengė Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros bei „Žinijos“ draugijos. Vakaras prasidėjo Reformacijos himnu-giesme „Tvirčiausia apsaugos pilis yra mums Viešpats Dievas“ (žodžiai ir melodija Martyno Liuterio). Ją ir dar kelias giesmes pakiliai atliko Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios choras „Giesmė“ (vad. Janina Pamarnackienė). Skaitykite toliau