Žymų Archyvai: Straipsniai apie reformaciją ir reformatus

Straipsniai apie reformaciją ir reformatus

Nuorodų, vedančių į internete pasirodžiusius straipsnius apie reformaciją ir reformatus, sąrašas, kurį sudarė Algirdas Žemaitaitis.

Sinodo suvažiavimas Biržuose http://www.siaure.lt/index/1/631

Evangelikai reformatai šventė Sinodo 450 metų jubiliejų http://www.siaure.lt/article/articleview/961/1/249

Biržuose vyks Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/64032

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Biržuose http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/64309

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai – 450 metų http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=13600344

Istorinis-antropologinis detektyvas Dubingiuose http://www.lzinios.lt/lt/2007-07-04/istorija/istorinis_antropologinis_detektyvas_dubingiuose.html

Kunigaikštis M. Radvila atvyko į Lietuvą http://www.lrytas.lt/?id=11811366061180320347&view=4

Reformatų bažnyčių vadovas neigia Vatikano pretenzijas į „vieną tikrą Bažnyčią“ http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/64978

Naujas leidinys apie garsiuosius Joną ir Martyną Yčus http://www.siaure.lt/index/1/700

Alfredui Šlikui – 105 http://www.siaure.lt/index/1/692

Kaip Biržai saugo Yčų atminimą http://www.siaure.lt/index/1/665

Kaip M. Yčas pravedė rinkimų agitaciją į 1912 m. Rusijos Valstybės Dūmą http://www.siaure.lt/index/1/658

Kristupo Perkūno Radvilos Paveikslas http://www.siaure.lt/index/1/611

Kapinių šventės Papilio evangelikų reformatų parapijoje http://www.siaure.lt/main/turinys/afisa/1/417

Konfirmacija Biržuose http://www.siaure.lt/article/articleview/767/1/219

Krikš­čio­niš­ka šei­mų sto­vyk­la Pa­pi­ly­je http://www.siaure.lt/main/turinys/svetaine/1/806

Biržų vicemeras apskųstas dėl lankymosi bažnyčioje http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=14208481

Baž­ny­čias lan­kan­tis vi­ce­me­ras su­lau­kė ti­kin­čių­jų skun­dų  http://www.siaure.lt/main/turinys/naujienos/1/884

Ramybės parke ieškoma generolo kapavietės http://www.lrytas.lt/?data=20070920&id=lso20_a7070920&sk_id=99&view=2

Išeivių išsaugotos vertybės grįžo į tėvynę http://www.siaure.lt/article/articleview/971/1/249

Apie gyvenimą „pusiau perpjauta širdimi” http://www.siaure.lt/index/1/978

Dėl Biržų pilies išsaugojimo http://www.balsas.lt/projektai/straipsnis162991